Publieke consultatie catalogi Grondwatermonitoring

Gepubliceerd 27 maart 2023

Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van 2 catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Het doel van deze consultatie is het juridisch vastleggen van werkafspraken en wijzigingen die al in productie staan. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de aanpassingen.

Het gaat om de volgende catalogi:

  • Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
  • Grondwaterstandonderzoek (GLD).

Voor beide catalogi zijn de waardelijsten uitgebreid en voor GLD wordt ook de verwerking van de werkafspraak Organisatienaam geconsulteerd.

Geef je feedback

De consultatie duurt 6 weken, en loopt van 27 maart 2023 tot en met 2 mei 2023. De catalogi worden geconsulteerd in de vorm zoals deze in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Na verwerking van de consultatie zijn de werkafspraken geborgd in de ministeriële regeling en vervallen daarmee.

Jouw feedback wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is makkelijk en kan digitaal. Op de pagina's over de publieke consultaties vind je de formulieren voor de publieke consultatie.

Ga naar meer informatie over deze lopende consultaties.