Werken aan de veiligheid van het Bronhouderportaal

Gepubliceerd 30 januari 2023

Wij verbeteren de veiligheid van het Bronhouderportaal. Daarom gaan we toe naar een systeem waar er slechts 1 machtiging wordt gegeven per dataleverancier per project. Aan deze partij is straks maar 1 token verbonden. Hierover hebben we vorig jaar een mail verzonden. Om deze stap te kunnen zetten, moeten we ook onze eigen code aanpassen. Dit kan de komende weken leiden tot enige instabiliteit in het Bronhouderportaal.

We streven naar een veilig Bronhouderportaal. De komende maanden voeren we daarom een aantal maatregelen uit. Dit betekent dat er voor alle gebruikers van het Bronhouderportaal een aantal zaken gaat wijzigen.

Stap 1: Beperking machtigingen

Stap 1 in het veiligheidsproces is het beperken van machtigingen. Bij het aanmaken van nieuwe projecten en nieuwe machtigingen is straks nog maar één machtiging toegestaan per dataleverancier per project. Ook het aantal tokens dat aangemaakt kan worden wijzigt naar één per dataleverancier.

De komende tijd faseren we de oude machtigingen uit. Wij analyseren welke bronhouders nog projecten hebben waarbij dezelfde dataleverancier meer dan één keer is gemachtigd. We nemen daarover contact op met de bronhouder.

Ook onze eigen software moet klaar zijn voor dit proces. Daarom zijn wij in de tussenliggende tijd ‘onder de motorkap’ bezig onze software aan te passen.

Wil je zelf alvast aan de slag? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.