Bewust instellen meetfrequentie sensoren grondwaterstandonderzoek

Gepubliceerd 23 januari 2023

Voor een effectief gebruik van het BRO Bronhouderportaal vragen we iedereen om de sensoren voor grondwaterstandonderzoek bewust in te stellen op de meetfrequentie die aan de gegevensbehoefte voldoet. Voor het monitoren van de grondwaterstand of -stijghoogtedynamiek is een meetfrequentie van 1 x per uur in de meeste gevallen ruim voldoende. Daarmee wordt voorkomen dat de gegevensleveringen onnodig groot en zwaar worden en dat komt de verwerkingssnelheid in het Bronhouderportaal voor ons allemaal ten goede.

In het afgelopen jaar is er veel energie gestopt in het optimaliseren van het bronhouderportaal voor de leveringen van Grondwaterstandonderzoeksgegevens. Dit zijn vaak hoogfrequente metingen waardoor de data-omvang van de leveringen groot kan worden. Dit heeft impact op de verwerkingssnelheid.  Daarom zijn er vorig jaar maximum-limieten ingesteld op het aantal metingen (tijd-meetwaarde paren) dat in een aangeleverd brondocument mag zitten, op het aantal brondocumenten per levering en op de grootte (in Mb) van een levering.

Bewust instellen meetfrequentie

We zagen sporadisch dat druk- of akoestische sensoren zo zijn ingesteld dat de grondwaterstand iedere minuut wordt vastgelegd, waardoor per dag 1440 tijdmeetwaardeparen (24 x 60) voor 1 monitoringbuis werden aangeleverd. Dit zorgde voor extra grote brondocumenten en overeenkomstige problemen in de verwerkingssnelheid van zo’n levering.

We gaan ervan uit dat zo’n hoge meetfrequentie van een sensor onbedoeld of onbewust is ingesteld. In het grondwatermonitoring-werkveld wordt onderkend dat voor het monitoren van de grondwaterstand of -stijghoogtedynamiek een meetfrequentie van 1 x per uur in de meeste gevallen ruim voldoende is. De omvang van een brondocument wordt daarmee 60 keer zo klein!

Geen implementatie van maximum limiet

Er kunnen redenen zijn om wel een hogere meetfrequentie toe te willen passen. Daarom is het niet mogelijk - en vanuit principiële redenen ook niet wenselijk - om een maximum limiet op de te registeren meetfrequentie te implementeren in het BRO-systeem.

Oproep!

In plaats daarvan vragen we jullie als bronhouders, meetnetbeheerders en ontzorgende marktpartijen om de sensoren voor grondwaterstandonderzoek bewust op de meetfrequentie in te stellen die aan gegevensbehoefte voldoet. Dat maakt de gegevensleveringen lichter en houdt het Bronhouderportaal voor iedereen bereikbaar.