Planning Milieukwaliteit in 2024

Gepubliceerd 13 december 2023

De ontwikkeling en implementatie van Milieukwaliteit liggen mooi op schema. In het eerste kwartaal van 2024 gaan de integrale catalogi van de beide registratie-objecten ter consultatie. Ook kan begonnen worden met aanleveren van bestaande gegevens van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A). Naar aanleiding van wensen van onze mede-overheden is wel besloten om de wettelijke invoering van alle registratieobjecten van Milieukwaliteit niet gefaseerd, maar in één keer in te voeren op 1 januari 2025.

Mede-overheden, waaronder de provincies, hebben bij ons aangegeven dat begin 2024 invoeren van SAD IMBRO/A samenloopt met inwerkingtreding van de Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI/NOVEX) en de registratieobjecten van BRO fase 1. Dat vraagt al veel aandacht. Daarom is besloten de wettelijke invoering in één keer door te voeren. Anticiperend op de wet, is onze inzet om de technische invoering van SAD IMBRO/A wel gewoon door te laten gaan. Ingevoerde gegevens in 2024 zijn zichtbaar in het BROloket en worden op 1 januari 2025 zonder extra inspanning ‘bevorderd’ tot (authentieke) BRO-gegevens.

Van start

Maak daarom afspraken met je softwareleverancier. Die ontzorgt je hier voor het grootste deel. Voor de levering van bestaande gegevens is het nodig dat je een machtiging voor de leverancier aanmaakt in het Bronhouderportaal. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met onze Servicedesk.

Planning BRO Fase 2 (1)