Nieuwe aanpassingen Bronhouderportaal

Gepubliceerd 21 januari 2022

Stap voor stap blijven we bij de BRO werken aan het verbeteren van het Bronhouderportaal. Daarbij laten we ons adviseren door jou als gebruiker. Twee recente aanpassingen zorgen voor duidelijkere processen.

  1. Bronhouders die zelf leveringen in het Bronhouderportaal doen, kunnen die nu automatisch door laten leveren. De levering hoeft niet meer gecontroleerd en vastgesteld te worden.
  2. Bronhouders kunnen per machtiging automatisch goedkeuren of accorderen aan of uit zetten. De optie om dit op organisatieniveau te regelen is weggehaald.

Automatisch doorleveren

Bronhouders konden voorheen de controle- en vaststellingsstap niet overslaan in het Bronhouderportaal bij leveringen die zij zelf deden. Voor iedere levering moest een medewerker van de bronhouderorganisatie de levering nog goedkeuren en accorderen. De wens om deze stappen over te slaan werd steeds groter nu bulk-leveringen van grondwaterstanden gebruikelijker worden.

Het overslaan van deze stap kun je per project inrichten. Een medewerker van een bronhouderorganisatie met de rol van Bronhouder in het betreffende project kan dit doen. Deze hoeft alleen maar het project open te klikken en kan direct de projectgegevens aanpassen. Daar is ook de mogelijkheid te vinden om het automatisch doorleveren aan te zetten.

Automatisch goedkeuren en accorderen verwijderd

Beheerders hadden de optie om op organisatieniveau in te stellen of er automatisch goedgekeurd of geaccordeerd mocht worden of niet. Daarvoor was het tabblad ‘organisatievoorkeuren’ ingericht. Wij merken dat dit tabblad bij beheerders onbekend is en dat beheerders hier vragen over stellen. Daarnaast is het voor gebruikers met de rol van bronhouder onduidelijk waarom zij een het automatisch goedkeuren en automatisch accorderen niet aan kunnen zetten bij een machtiging. Veelal blijkt dan dat de beheerder dit ten onrechte uitgezet heeft.

We halen dit tabblad daarom weg. Nu kan iedere gebruiker met de rol van bronhouder per machtiging het automatisch goedkeuren en accorderen aan of uit zetten. Dit maakt de processen in het Bronhouderportaal eenduidiger.

Vragen?

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact op met de BRO Servicedesk.