RWS levert zijn eerste historische grondwaterreeks

Gepubliceerd 24 februari 2022

Een aantal overheden is samen met hun leverancier hard aan de slag met het overzetten van oude grondwaterreeksen uit DINO naar de BRO. Ook het grondwaterteam en het BRO-team van Rijkswaterstaat hebben een begin gemaakt:  de eerste grondwaterreeks is aangeleverd.

Oude data zorgvuldig beoordelen

In het opslagsysteem DINO (database van de Geologische Dienst Nederland, TNO) staan 4.581 historische grondwaterreeksen van Rijkswaterstaat. Voor historische gegevens geldt geen verplichting om ze op te nemen in de BRO. Omdat de BRO de wettelijk te raadplegen bron is voor grondwatervraagstukken, wil Rijkswaterstaat dat toch doen.  De kwaliteit van de oude reeksen is niet geborgd. Daarom worden de oude data zeer zorgvuldig beoordeeld zodat ze aan de strenge eisen aan metadata en kwaliteit voldoen, voor ze worden ingevoerd.

Nu is de eerste van de historische reeksen aangeleverd. Aankomend jaar zal het grondwaterteam van Rijkswaterstaat de kwaliteit van deze historische data beoordelen en migreren naar de LV BRO. Het streven is voor het einde van het jaar alle historische data gemigreerd te hebben.

De grondwatermeting

Het leuke aan deze eerste historische grondwaterreeks van RWS is dat we goed kunnen zien wanneer de drooglegging van Oostelijk Flevoland is begonnen.

Locatie van de grondwatermonitoringput.

De meting is gedaan aan de rand van Flevoland, tussen Elburg en Biddinghuizen. Deze grondwatermeting is de eerste volwaardige reeks van Rijkswaterstaat die ooit is geregistreerd in DINO. De meting liep van 13-11-1948 (NAP -0.29 m) tot 16-09-1957 (NAP -1.41 m). De reeks heeft een looptijd gehad van bijna 10 jaar (’48-’57) en betreft een totaal aantal van 283 handmetingen. Dit is een gemiddelde van 28 metingen per jaar, ofwel ongeveer eens per twee weken. De grafiek laat zien hoe de grondwaterstand gedaald is bij de drooglegging.

Hier is de sprong naar beneden te zien in de grondwaterstand. Dit is het effect van de drooglegging van Oostelijk Flevoland.


Kom ook in actie!

Vanaf 1 januari 2021 is het voor bronhouders wettelijk verplicht om naast de grondwatermonitoringputten, ook de grondwatermonitoringgegevens bij de BRO aan te leveren. Het gaat dan om grondwaterstanden en -kwaliteit. De historische gegevens (die voor 2021 zijn ingewonnen) zitten nog in DINO, de voorloper van de BRO. Een groot deel daarvan kan worden omgezet naar IMBRO/A en gemigreerd worden naar de BRO. Deze informatie is heel waardevol, o.a. voor het opstellen van historische reeksen.

Om de migratie in gang te zetten moet de bronhouder in actie komen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.