Update 2 aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Gepubliceerd 11 november 2021

Er is nog wat extra tijd nodig om het soepel aanleveren van bulk-leveringen van grondwaterstanden mogelijk te maken. Het BRO-team bij TNO werkt samen met data- en softwareleveranciers aan oplossingen, die momenteel getest worden. We vragen dus nog even je geduld.

De grootste uitdaging ligt in de aanlevering van bulk-leveringen. Die zorgen voor vastlopers, zoals extra handmatige controles bij bronhouder en onterechte afkeuringen. We constateren dat de BRO hierbij tegen systeemgrenzen aan loopt van de communicatie tussen het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Ook wordt gekeken naar de geheugenlimieten.

Oorzaken

De afgelopen anderhalf jaar zijn binnen het Grondwatermonitoringdomein steeds meer Grondwatermonitoringputten (GMW) geregistreerd. Nu komt  ook de aanlevering van Grondwaterstandonderzoeken (GLD) op stoom. Dat is goed om te zien. Hierbij speelt dat veel grondwaterstanden in bulk worden aangeleverd, waarbij meerdere GLD’s met verschillende beoordelingsstadia en in meerdere grondwatermonitoringbuizen, gemeten binnen één project in het Bronhouderportaal zijn gecombineerd.

We constateren dat de BRO hierbij tegen systeemgrenzen aan loopt van de communicatie tussen het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening. Het gevolg is dat binnen het project in het Bronhouderportaal een combinatie ontstaat van juiste leveringen, onterecht afgekeurde GLD’s en nog handmatig door de bronhouder te controleren GLD’s. Deze situatie zorgt voor extra werk voor de bronhouders/dataleveranciers, waardoor de voordelen van aanlevering in bulk teniet worden gedaan. Dat is de belangrijkste reden om het Bronhouderportaal voor deze leveringen tijdelijk dicht te zetten en te zorgen voor oplossingen.

Planning

Het is nog niet precies te zeggen wanneer het aanvullen van Grondwaterstanden weer mogelijk is. We houden je daarom wekelijks op de hoogte via deze nieuwsberichten en op de servicepagina van onze website. Het Bronhouderportaal blijft intussen gewoon in de lucht voor alle andere leveringen.