Inzet van mixed reality bij complexe bouwprojecten

Gepubliceerd 6 december 2021

Kan visualisatie en analyse met behulp van augmented en virtual reality helpen bij het oplossen van complexe ondergrondvraagstukken? De casus Zalmhaventoren Rotterdam vertelt ons dat dit inderdaad meerwaarde heeft. De visualisaties helpen bij analyse van alle bodemgerelateerde vraagstukken. Ook maken de applicaties de afstemming gemakkelijker tussen alle partijen die werkzaamheden moeten plannen en uitvoeren in de ondergrond.

Dit filmpje toont de Zalmhaventoren in VR met een hololens. Je kunt zo om het gehele project heen lopen.

Hoogste toren van de Benelux

Op de plek waar vroeger de haven voor zalmvissers lag, is een groot bouwproject gerealiseerd: de Zalmhaventoren. Dit project bestaat uit drie verbonden woontorens midden in het centrum van Rotterdam, waarvan de hoogste met 58 verdiepingen 215 meter is. Dit is de hoogste toren in de Benelux. Het hele complex heeft een oppervlakte van 15.541 m².

Vele vraagstukken

Bij het project Zalmhaven waren veel stakeholders betrokken en leefden er ruimtetechnische vragen over kabels en leidingen en ondergrondse objecten. Maar er moest ook gekeken worden naar funderingsvraagstukken, grondwaterdynamiek en duurzame verwarming. Alles bij elkaar is Zalmhaven een mooie casus om te onderzoeken hoe visualisatie en analyse met behulp van AR en VR kan helpen bij het oplossen van complexe ondergrondvraagstukken - ook in relatie tot stakeholders.

Inhoud storymap

De weerslag van dit onderzoek is vastgelegd in een storymap voor het praktijkvoorbeeld ‘Mixed reality Zalmhaventoren Rotterdam’. In dit project zijn tal van GIS-datastandaarden, BIM-datastandaarden en overige 3D-datastandaarden geïntegreerd uit verschillende domeinen. Dit levert een Digital Twin op van de ondergrond, een digitale kopie in 3D van de daadwerkelijke situatie.

Technische hulpmiddelen, zoals de AR-bril, kunnen hier gebruik van maken. Hiermee blijf je de echte wereld zien en voeg je via technologie extra informatie toe. Dat is heel handig voor multidisciplinaire teams die betrokken zijn bij de bouw van de Zalmhaventoren. Iedereen kan de Digital Twin zien, van ontwerpers en bouwers tot bestuurders en burgers.

Verrassende beelden

Zalmhaventoren: fundering met heipalen, grondsamenstelling en plek van leidingen.

Verschillende viewers geven de lezer een verrassend inkijkje in de ondergrond met warmte- en koudebellen, oude en nieuwe heipalen en de ondiepe ondergrond met kabels, leidingen, rioleringen en boomwortels. Ook is er een handreiking in de storymap opgenomen om zelf aan de slag te gaan met augmented reality.


Storymap

Bekijk de storymap over de casus Zalmhaventoren. Inclusief handleiding voor het zelf toepassen van AR en VR.