BRO-modellen uitgelegd

Gepubliceerd 1 december 2021

Wat vertellen de modellen in de BRO ons nu precies over de ondergrond? Voor niet iedereen is dat gesneden koek. Daarom is er een storymap gemaakt die uitlegt wat modellen wel en niet laten zien en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

Sinds 2018 biedt de BRO 5 modellen aan, die inzicht geven in de ondergrond op verschillende locaties: Bodemkaart, Geomorfologische kaart, GeoTOP, REGIS II en DGM. In januari 2022 komt daar nog een model bij: Model Grondwaterspiegeldiepte. Deze modellen geven een voorspelling van de opbouw van de ondergrond met behulp van informatie over bodem, landschapsvormen, geologie en grondwaterstand of doorlatendheid van de bodem.

3D ruimtelijke planning noodzaak

De grote opgaven waar ons land voor staat, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw, leggen een grote druk op de ondergrond. Er is, zeker in de steden weinig ruimte - zowel boven als onder de grond. Om boven- en ondergrondse vraagstukken op elkaar af te stemmen is 3D ruimtelijke planning essentieel geworden. Een model geeft al snel een redelijke indruk van de ondergrond op een locatie. En maakt communicatie over keuzes makkelijker. Ook vormen BRO-modellen een stevige basis voor specifieke 3D-modellen en Digital Twins.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor, dat niet alleen experts de BRO-modellen raadplegen, maar ook niet-experts. Het is voor hen handig te weten wat de verschillen zijn tussen de modellen en hoe zij de modellen kunnen gebruiken. Modellen zijn schematische weergaves van de werkelijkheid; ze geven een voorspelling van de opbouw van de bodem. Daarom is het ook goed te weten  wanneer de hulp van een expert ingeroepen moet worden voor interpreteren van de modellen. En wanneer extra onderzoek nodig is.

De storymap: online kaartverhaal

Aan de hand van kaarten, 3D-scenes, filmpjes, foto’s en teksten leidt de storymap lezers door de zes BRO-ondergrondmodellen. Zo komen zij meer te weten over hoe de modellen eruitzien, wat zij ermee kunnen en hoe de modellen worden gemaakt. Ook wordt de lezer meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Ga naar de storymap Modellen: De Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken.


Storymap

In de storymap over de BRO-modellen vindt u alle informatie over gebruik van de modellen, komt u te weten hoe ze worden gemaakt en wordt u meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk.