Registratie grondwaterstanden: wat je moet weten

Gepubliceerd 29 augustus 2021

Vanaf 1 januari 2021 moeten grondwaterstanden aangeleverd worden aan de BRO. Wat moet je weten als je als bronhouder met grondwaterstandonderzoek (GLD) aan de slag gaat?

Werkwijze

Grondwaterstanden moeten onder meer worden geregistreerd als ze minstens één jaar lang worden gemeten. Incidentele metingen en metingen over een korte tijdspanne, zoals monitoring tijdens de uitvoering van een project, vallen niet onder de registratieplicht van BRO. Deze metingen mogen wel in de BRO, als ze volgens de bronhouder hergebruikswaarde hebben.

Voor een bronhouder is de werkwijze als volgt:

1.    Om grondwaterstanden aan te kunnen leveren, moet via het bronhouderportaal eerst een GLD-startbericht aangeleverd worden. Dit gebeurt per filter in een grondwatermonitoringput waarin de grondwaterstand wordt gemeten. Deze put (GMW) moet al in de BRO zijn geregistreerd. Dit startbericht zorgt ervoor dat een BRO-ID voor het GLD-object aangemaakt wordt, zodat de grondwaterstanden aan het juiste BRO-ID gekoppeld worden. Dit startbericht hoef je in het bronhouderportaal inhoudelijk niet te beoordelen, tenzij je na wilt gaan of het aantal klopt. Als bronhouder kun je er dus voor kiezen om de controlestap in het bronhouderportaal over te slaan.


2.    Na dit startbericht kunnen de grondwaterstanden worden aangeleverd. Binnen het werkveld is afgesproken dat een stukje meetreeks ‘zo snel als mogelijk na het meten’ wordt geregistreerd (binnen 20 werkdagen). De BRO-gebruiker heeft daarmee snel inzicht in de optredende fluctuatie van de grondwaterstand en/of stijghoogte. Als de ‘Mate beoordeling’ op ‘voorlopig’ of ‘onbekend’ staat, dan betekent dit dat deze grondwaterstanden nog niet beoordeeld zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat ze automatisch worden uitgelezen of worden aangeleverd via een telemetriesysteem. Als bronhouder kun je er ook voor kiezen om dit soort metingen niet in het bronhouderportaal te controleren.


3.    Op een later moment worden alle metingen beoordeeld die in stap 2 zijn beschreven. Deze beoordeelde reeks wordt vervolgens ook aangeleverd aan de BRO. De voorlopige of niet-beoordeelde reeks blijft ook beschikbaar; deze wordt niet overschreven door de beoordeelde reeks. Beide reeksen gaan over dezelfde tijdsperiode en ze vallen onder hetzelfde GLD-BRO-ID.

Implementatiesessie 23 september

Tijdens de eerstvolgende ketendag op 23 september staat een implementatiesessie grondwatermonitoring gepland. Hierin staat het aanleverproces van grondwatermonitoringgegevens en met name grondwaterstandsgegevens centraal. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via dit inschrijfformulier. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een nadere uitleg van het aanleverproces voor grondwaterstandsgegevens. Houd hiervoor de nieuwsberichten van de BRO in de gaten!

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.