Update UNCLOS-grens tussen land en zee in de BRO

Gepubliceerd 3 september 2020

De BRO gaat niet alleen over land, maar bevat ook gegevens over de ondergrond onder de zee. Daarom is het goed te weten dat de UNCLOS-grens in de BRO een update heeft gekregen. Deze lijn - of beter gezegd grens - geeft aan wat de scheidingslijn is tussen land en zee.

UNCLOS staat voor United Nations Convention on the Law of the Sea. De Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie stelt deze basislijn vast op basis van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties uit 1982. Het is de lijn tussen land en zee. Bij de BRO speelt dit een rol. De Basisregistratie Ondergrond bevat namelijk gegevens over de ondergrond van Nederland en de Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft. Als scheidingslijn tussen land en zee wordt dus die UNCLOS-grens gehanteerd. Deze lijn is veranderlijk en wordt opnieuw vastgesteld als daar aanleiding toe is. Dat gebeurt ongeveer 2 tot 3 keer per jaar.

Unclos-grens BROloket

Wat merkt u hiervan?

Eind juli is er weer een update van de UNCLOS-grens. Door de beheerder van de BRO, Geologische Dienst Nederland onderdeel van TNO, wordt deze aanpassing in de BRO verwerkt. Weliswaar is de kans heel klein, maar u kunt met deze wijziging te maken krijgen. Bij het aanleveren van gegevens bij het Bronhouderportaal worden bijvoorbeeld controles gedaan. Een controle die aan de hand van de UNCLOS-grens plaatsvindt, is de controle op het gehanteerde referentiestelsel. Klopt het niet, dan krijgt u een foutmelding. Denkt u daarmee te maken te hebben? Neemt u dan gerust contact op met onze Servicedesk, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Als u meer wilt weten over UNCLOS en een specifiek registratieobject, dan kunt u ook de catalogus van het registratieobject bekijken. U vindt daarin verdere informatie over UNCLOS en andere algemene aspecten van het BRO-systeem.