Uitfaseren WMTS en WFS dataservices op PDOK

Gepubliceerd 6 oktober 2020

Om het aantal dataservices in beheer enigszins te beperken heeft het programma BRO besloten om de WMTS- en WFS dataservices op PDOK per 1 december 2020 uit te zetten. Alle registratieobjecten worden via BROloket en via Atom (download) en/of WMS (viewservice) beschikbaar gesteld. Na berichtgeving hierover op PDOK werd duidelijk dat een enkele partij WFS-services toch nog gebruikt. Daarom wordt gekeken naar een vervanging hiervan. Dit gaat echter nog enige tijd duren.

Uit oogpunt van effectiviteit en budget moet het programma keuzes maken. Het budget is beperkt en het aanbod van services is erg groot vanwege het grote aantal registratieobjecten dat onder de BRO valt. Per registratieobject wordt het aanbod daarom beperkt tot een aantal webservices per registratieobject.

De WMTS vervalt omdat dat type service alleen bedoeld is voor zeer grote afnamefrequenties. Die zien we op dit moment nog niet in de statistieken. De WFS laten we vervallen omdat met het aanbieden van een ATOM- feed met de volledige dataset van heel Nederland een afnemer alle gegevens kan downloaden en gebruiken voor bijvoorbeeld analyses. WMTS en WFS zijn in die zin ‘nice to have’.

Mogelijke alternatieven

Momenteel is in onderzoek of en hoe de WFS-service vervangen kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de nieuwe OGCAPI Features API, de moderne opvolger van WFS. Als alternatief wordt ook gedacht aan beschikbaarstelling van BRO-gegevens via REST-XML.

Planning

De WMTS-services zijn al uitgeschakeld. De onderstaande WFS-en zullen per 1 december 2020 worden uitgezet, conform BRO-beleid. Het BRO-programma heeft onderstaande oude WFS-en daarom nu niet langer geupdate met actuele data. U kunt de Atom download gebruiken om dagelijks geactualiseerde info in uw applicatie te laden.

De betreffende WFS-en zijn:

  • GMW Grondwatermonitoringput

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

  • CPT geotechnisch sondeeronderzoek

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

  • BHR-P Bodemkundige boormonsterbeschrijving

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs