Publieke consultatie Formatieweerstandonderzoek

Gepubliceerd 5 oktober 2020

Op maandag 5 oktober is de publieke consultatie voor het registratieobject Formatieweerstandonderzoek (FRD) gestart. De consultatie loopt tot en met 16 november. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Het formatieweerstandonderzoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het veranderende zoutgehalte van grondwater, om de verzilting van de grond te monitoren en om de grens tussen zout en zoet water te volgen door de tijd heen. Teveel zout in het grondwater is niet gunstig voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is dit een aandachtspunt.

Formatieweerstandonderzoek maakt onderdeel uit van het domein Grondwatermonitoring. Monitoring via het formatieweerstandonderzoek gebeurt via metingen met een meetinstrument in of aan de grondwatermonitoringput. Het doel is het vaststellen van de verandering van het (relatieve) zoutgehalte van het grondwater in de ondergrond direct rondom de locatie van het meetinstrument.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Formatieweerstandonderzoek' loopt van 5 oktober tot en met 16 november 2020. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u vanaf 5 oktober a.s. het formulier voor de publieke consultatie.