Publieke consultatie boormonsterbeschrijving toegepast geologisch booronderzoek

Gepubliceerd 11 oktober 2020

Op maandag 12 oktober is de publieke consultatie gestart voor de standaard van de boormonsterbeschrijving van het toegepast geologisch booronderzoek. De publieke consultatie loopt tot en met 23 november 2020. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

De standaard betreft het booronderzoek voor toegepast geologische booronderzoek met een boormonsterbeschrijving die gebaseerd is op de NEN-EN-ISO 14688.

Het vakgebied toegepaste geologie houdt zich bezig met het onderzoek naar de opbouw van de ondergrond op lokaal of regionaal niveau en heeft veelal een hydrologische toepassing. De kennis uit dit soort onderzoek is onder meer nodig voor het aanbrengen van constructies voor monitoring of winning van grondwater, het maken van lokale en regionale modellen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een beter inzicht van het hydrologisch systeem, of de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen. Het onderzoek geeft een schets van de opbouw van de ondergrond en de eigenschappen van de lagen.

De kennis uit dit soort onderzoek is onder meer nodig voor het aanbrengen van constructies voor monitoring of de winning van grondwater

Catalogus

De catalogus die nu voorligt, beschrijft de informatie die geproduceerd wordt bij het maken van de boormonsterbeschrijving voor nieuwe booronderzoeken volgens het IMBRO kwaliteitsregiem. De catalogus beschrijft dus niet waaraan archiefgegevens moeten voldoen, omdat het IMBRO/A regiem nog niet opgenomen is in deze catalogus.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus loopt van 12 oktober tot en met 23 november 2020. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u het formulier voor de publieke consultatie.