Duurzame doelen en de BRO

Gepubliceerd 6 oktober 2020

Streven naar een duurzame, inclusieve en rechtvaardige wereld. Daarvoor werden vijf jaar geleden de 17 ontwikkelingsdoelen voor een duurzame wereld in 2030 aangenomen door alle lidstaten van de VN. Ze gelden in alle landen en voor alle mensen. Een groot aantal van deze doelen hebben baat bij kennis over de ondergrond en gebruik van betrouwbare data daarover.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen heten voluit de Sustainable Development Goals, maar worden vaak afgekort tot SDG’s. Ze moeten het hoofd bieden aan mondiale uitdagingen van de komende jaren. Denk aan armoede, duurzame energie, gezondheid en klimaatverandering.

Overzicht van de duurzame doelstellingen.

Ondergrond en SDG’s

De SDG’s bieden een kompas voor positieve verandering, beleid en projecten. We keken daarom bij de BRO voor welke SGD’s kennis over de ondergrond en werken aan betrouwbare ondergrondgegevens in ieder geval relevant is.

  • 3. Goede gezondheid en welzijn
  • 6. Schoon water en sanitair
  • 7. Betaalbare en duurzame energie
  • 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
  • 11. Duurzame steden en gemeenschappen
  • 12. Verantwoorde consumptie en productie
  • 13. Klimaatactie
  • 14. Leven in het water
  • 15. Leven op het land
  • 17. Versterken van partnerschappen om doelen te bereiken

Grote vraagstukken, belangrijke keuzes

Momenteel zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verstedelijking, klimaatadaptatie en duurzame energie heel actuele thema’s. Denk aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die kort geleden naar de kamer is gestuurd. Bij al deze maatschappelijke opgaven is kennis over de ondergrond en het ruimtelijk verbinden van boven- en ondergrond van groot belang. Niet alleen omdat er zo geld bespaard kan worden, maar vooral omdat in ons land grote keuzes gemaakt moeten worden die direct van invloed zijn op de toekomst.

We staan met elkaar voor vragen als: gaan we voor zonneparken of benutten we aardwarmte? Hoe blijven we zorgen voor voldoende en schoon grondwater? En hoe kunnen we overtollig water opslaan zodat we het in droge tijden kunnen gebruiken? Hoe zorgen we voor voldoende woningbouw op een daarvoor geschikte ondergrond, maar beschermen we natuur? Hoe verminderen we bodemdaling, maar zorgen we toch voor een gezonde landbouw? Kennis over de ondergrond en processen die hierin plaatsvinden, is hier belangrijk. Samenwerking, vanuit ieders eigen expertise en eigen doelen en belangen, is cruciaal.

Nog 10 jaar

We hebben nog 10 jaar om de mondiale doelen te halen. Het CBS monitort de voortgang in Nederland. Vanuit de BRO werken we vanuit de overtuiging dat een basisregistratie veel meer is dan een database vol met informatie. Het is een startpunt voor een beleid en beheer waar ook de ondergrond in focus is en niet alleen de bovengrond. Daarvoor moet de ondergrond zichtbaar worden. Hoe meer data, hoe zichtbaarder we die ondergrond met de nieuwe technologie kunnen maken.

Dat vraagt actie van iedereen die zich hiermee bezighoudt bij overheden en bedrijven. Iedere sondering, ieder booronderzoek en iedere registratie van een grondwatermonitoringsput is daarom belangrijk. Ook als je er maar 4 hebt in een jaar. We moeten met zijn allen toch echt nog een versnelling hoger schakelen om de doelstellingen te behalen.

Meer informatie

Meer weten over de SDG’s? Bekijk het filmpje We the people for the global goals.