Prakijkfestival Ondergrond 2020

Gepubliceerd 6 november 2020

Vier studio's, een online netwerkomgeving met maar liefst bijna 600 deelnemers, een 3D Virtueel Inspiratieplein met 18 stands en 52 standhouders, 8 sessies met in totaal 18 sprekers én een talkshow over oplossingen in de ondergrond voor de grote maatschappelijke opgaven. Het was een geslaagd Praktijkfestival Ondergrond!

Terugblik

Tijdens het Praktijkfestival Ondergrond werd het weer eens heel duidelijk: het is in de praktijk cruciaal om de ondergrond in beeld te brengen. En die te verbinden met plannen en initiatieven op de bovengrond. Met alle grote maatschappelijke opgaven als energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, landbouw en bereikbaarheid is die verbinding hard nodig. En ook het inzicht in wat er wel en niet kan in de ondergrond helpt. Want iedereen zoekt naar oplossingen in de ondergrond. Daar wordt het steeds drukker en niet alles kan.

Op 27 oktober 2020 om 12.00 uur opende Rosemarie Bastianen, directeur Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van BZK, het Praktijkfestival Ondergrond. Daarna kregen deelnemers de ruimte om met elkaar te netwerken in de online omgeving, gefaciliteerd door de chatfunctie en de mogelijkheid om met elkaar te videobellen. Ook konden de deelnemers een bezoek brengen aan het 3D Virtueel Inspiratieplein. De standhouders zaten klaar in hun eigen virtuele huiskamer om in gesprek te gaan met de deelnemers die in en uit konden lopen.

In de deelsessies gingen deelnemers met elkaar de diepte in over onderwerpen als energietransitie en ondergrond, BRO op de Noordzee, Ondergrond en Omgevingswet en Klimaatadaptatie. En uiteraard was er ruimte voor vragen vanuit de deelnemers. Alle vragen en ideeën worden weer gebruikt om de BRO te verbeteren.

Talkshow

Het einde van de middag stond in het teken van de talkshow over oplossingen in de ondergrond voor de grote maatschappelijke opgaven. Conclusie daar was dat bodem en ondergrond fundament voor deze opgaven zijn. Ondergrondkennis is van groot belang bij beschermen en benutten van de ondergrond. De BRO is daar een belangrijke pijler onder. Het gesprek werd gevoerd met met Maarten Schurink (Secretaris Generaal ministerie BZK), Luc Kohsiek (Dijkgraaf HHNK), Lourens Loeven (Directeur Commissie m.e.r.),  Rob Eijsink (Stuurgroepsecretaris Bodem & Infrastructuur VEWIN) en Michiel van der Meulen (Hoofdgeoloog, TNO). Met een bijdrage van Tanja Klip-Martin (Eerste Kamerlid) en kunstenares Lisanne Sloots.

De middag werd afgesloten met het feestelijk moment. We vierden samen dat alle overheden zijn aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond en dat zoveel mensen aan de slag zijn met gegevens uit de BRO.

Impressie online omgeving Praktijkfestival Ondergrond

Terugkijken & presentaties

Wij hebben genoten en horen van deelnemers terug dat het een interessante en inspiratievolle middag was. Kon u er niet bij zijn of wilt u uw ervaringen delen met uw collega's? Dat kan! De presentaties en opnames van de sessies zijn nu beschikbaar. Aan alle sprekers, standhouders, de organisatie en natuurlijk alle deelnemers; heel veel dank voor jullie bijdrage!

  • Praktijkfestival terugkijken

Praktijkfestival terugkijken

De presentaties en opnames van de sessies en andere programmaonderdelen zijn nu beschikbaar.