BROloket live!

Gepubliceerd 16 januari 2020

Het nieuwe BROloket staat live. Het loket ontsluit alle gegevens en modellen uit de Basisregistratie Ondergrond. Het loket is te vinden via: www.broloket.nl.

TNO werkt binnen het Programma BRO aan de inrichting en het beheer van het BROloket. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de markt en gebruikers.

Viewer

Dit loket bestaat uit een viewer waarmee gegevens bekeken en gedownload kunnen worden. Deze gegevens kunnen geografisch en inhoudelijk geselecteerd worden. Het loket heeft ook de mogelijkheid om de gegevens te visualiseren en te downloaden. En het biedt specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes.

Daarnaast ondersteunt de viewer bij de uitgifte, afhankelijk van het object, ook mogelijke andere formaten. Het loket maakt gebruik van het principe van open data en modellen, zodat de informatie in het loket ook door anderen ontsloten kan worden.

Gegevens en modellen

In het BROloket zijn nu de gegevens die overheden hebben aangeleverd in de eerste tranche van de BRO te zien. Ook zijn de modellen uit tranche 2 opgenomen. De komende tijd vullen bronhouders de basisregistratie verder aan. Dat is belangrijk, want hoe meer gegevens de BRO bevat, hoe betrouwbaarder de informatie over de ondergrond wordt.

Naast BROloket zijn er nog andere mogelijkheden om de gegevens en modellen te downloaden. Zo kunnen gebruikers de gegevens en modellen ook downloaden via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het DINOloket of geautomatiseerd opvragen via de uitgiftewebservices.