Ketentest grondwatermonitoring in samenhang

Gepubliceerd 10 december 2020

Leveranciers van software en bronhouders testten de werking van alle nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring in samenhang. Daarbij maakten zij met door henzelf ontwikkelde of aangepaste software berichten aan, die vervolgens in de acceptatieomgeving van de BRO zijn verwerkt. Alle bevindingen zijn geregistreerd en opgelost voor zover dat nodig was. De gegevens van registratieobjecten voor grondwatermonitoring kunnen vanaf 1 januari 2021 aangeleverd worden.

In de ketentest zijn de registratieobjecten in samenhang getest:

  • grondwatermonitoringput (GMW)
  • grondwatermonitoringnet (GMN)
  • grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
  • grondwaterstandonderzoek (GLD)

Bekeken is of registreren en aanvullen van GMN, GLD en GAR werkt en of de uitgifte van grondwatermonitoring in samenhang met het BROloket lukt.

Bevindingen

Uit de test volgde een aantal bevindingen. Bijvoorbeeld:

  • Een nieuwe grondwatermonitoringsput werd aangemaakt en aan een bestaand meetnet toegevoegd. Dit bleek in het bronhouderportaal goed te gaan, maar gaf een fout bij het BROloket. Deze fout is opgespoord en verholpen.
  • Zonder visualisatie was het erg moeilijk voor de controleur in het bronhouderportaal om een goed oordeel over de aangeleverde data te krijgen. Er zijn daarom extra visualisaties in het bronhouderportaal opgenomen.
  • Ook bleek het verwerken van grote hoeveelheden waterstanden in één keer problemen op te leveren. Er is dan ook een limiet gesteld aan de grootte van de aan te leveren berichten. Dat houdt in dat te grote berichten gesplitst aangeleverd zullen moeten worden.

Aanbevelingen

Niet alle bevindingen vragen om een technische oplossing. Daarom hebben de deelnemers aan de ketentest ook aanbevelingen gedaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Richt een specifiek gedeelte van de website in specifiek met noodzakelijke gegevens voor softwareontwikkelaars die starten met de koppeling met de BRO.
  • Zorg dat bij verwijderingen het complete (laatste) brondocument niet meegestuurd hoeft te worden.
  • Probeer het gebruik van certificaten te vermijden. Dit levert in de uitrol bij klanten vaak problemen op.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de Ketentest

Vervolg

Op het moment van publicatie van dit bericht wordt er gewerkt aan het oplossen van de bevindingen. Na het opleveren van de aanpassingen volgt een nieuwe ketentest.

Aanpak

Voordat we in de keten nieuwe functionaliteit ondersteunen, testen we deze eerst samen met vertegenwoordigers van de stakeholders. De ketentest grondwatermonitoring was daar onderdeel van. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met softwareleveranciers om zo in kleine overzichtelijke stappen de hele BRO-keten van inwinning tot afname goed werkend te krijgen.