Op zoek naar een evenwichtige risicoverdeling

Gepubliceerd 13 december 2019

Voor veel bouwprojecten is de bodem een onzekere factor. In aannemingsovereenkomsten is daarom doorgaans een risicoverdeling opgenomen. Daarin is geregeld wie voor (afwijkende) bodemgesteldheid verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt. Deze risicoverdeling kan impasses niet altijd voorkomen, met faalkosten van dien. Georg Huith van Croon advocaten, zoekt in vakblad Otar naar oplossingen voor deze problematiek en ziet een lichtje aan de horizon met de BRO.

In het vakblad Otar voor managers beheer en onderhoud infrastructuur is deze maand aandacht voor onder meer de risicoverdeling in bouwprojecten als het over bodem en ondergrond gaat.

Lees het artikel van Georg Huith van Croon advocaten in het vakblad Otar.


Advies van Croon over aansprakelijkheid