Geef uw mening: publieke consultatie Grondwaterstandonderzoek

Gepubliceerd 7 november 2019

Op donderdag 7 november start de publieke consultatie voor de standaard ‘Grondwaterstandonderzoek’. Deze publieke consultatie loopt tot en met 22 december 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Grondwaterstandonderzoek

Het monitoren van de grondwaterstand en grondwaterstijghoogte gebeurt al lange tijd, op vele locaties in ons land. Met deze gegevens is het mogelijk om trendmatige veranderingen te analyseren,  karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen en ruimtelijke patronen te herkennen. Tijdens het standaardisatietraject is met het werkveld besloten dat grondwaterstandonderzoek ‘beoordeelde' meetgegevens omvat, die zijn voorzien van een kwaliteitsstatus.

Deze standaard heeft binnen de BRO (en het stelsel van basisregistraties) de primeur dat er in dit registratieobject sensorgegevens zullen worden geregistreerd. Hiermee is het mogelijk  om (quasi) actuele gegevens in de BRO te registreren. Dit is een nieuw paradigma wat vraagt om een extra kritische blik op de standaard.

We maken u er op attent dat met de standaard Grondwaterstandonderzoek er gegevens geregistreerd gaan worden met een verschillende mate van beoordeling: voorlopige en volledige beoordeelde gegevens. Hiermee ontstaat een hiërarchie in de gebruiksplicht van de verschillende type gegevens. Dit wordt in de catalogus toegelicht in H3.6. U vindt o.a. de catalogus via onderstaande link.

Geef uw mening

De consultatie loopt van 7 november tot en met 22 december. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Publieke consultatie Grondwaterstandonderzoek

Meer publieke consultaties

Van donderdag 31 oktober tot en met 15 december 2019 loopt de publieke consultatie voor de volgende drie standaarden. Geeft u ook uw mening?

  • Bodemkundige boormonsteranalyse
  • Bodemkundige wandmonsteranalyse
  • Geotechnische boormonsteranalyse 2