Denk mee: publieke consultaties BRO standaarden

Gepubliceerd 30 oktober 2019

Op donderdag 31 oktober start de publieke consultatie voor drie nieuwe standaarden. Deze publieke consultatie loopt tot en met 15 december. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Vandaag start de publieke consultatie voor de volgende standaarden:

  • Booronderzoek Bodemkundige boormonsteranalyse
  • Wandonderzoek Bodemkundige wandmonsteranalyse
  • Booronderzoek Geotechnische boormonsteranalyse 2

Bodemkundige boormonsteranalyse & Wandonderzoek Bodemkundige wandmonsteranalyse

Bij en boor- of wandmonsteranalyse worden monsters onderzocht door er metingen aan te doen. Dit gebeurt eigenlijk altijd in een laboratorium. Binnen de bodemkunde worden analyses gedaan om meer te weten te komen over de samenstelling en toestand van bodem. De informatie van de  boormonsteranalyse en de wandmonsteranalyses komen op het niveau van de bepalingen (proeven) volledig overeen. Het is daarom afdoende om vanaf dat niveau een van beide catalogi te beoordelen. Naast het nieuwe gedeelte van de analyses is er ook onderhoud gepleegd aan het reeds bestaande deel. De aanpassingen die hiervoor zijn gemaakt zijn tevens inzichtelijk gemaakt in beide catalogi en vergen dus ook uw kritische blik.

Geotechnische boormonsteranalyse 2

Bij een geotechnische boormonsteranalyse wordt ook een monster onderzocht. Echter ligt hier de aandacht meer op de samenstelling en het gedrag van de grond. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond. In de geotechniek zijn deze analyseresultaten belangrijk voor onder anderen het ontwerp en realisatie van tunnels, dijken, damwanden en funderingen.

Het gaat bij deze consultatie om een uitbreiding van de labproeven met bepalingen voor Consistentiegrenzen, Schuifspanningsverloop, Zettingseigenschappen, Waterdoorlatendheid.

Daarnaast zijn er bij de implementatie van de bestaande catalogus voor geotechnisch booronderzoek (versie 1.0) bevindingen gedaan. Een aantal van deze bevindingen waren gerelateerd aan de BRO en zijn in de te consulteren catalogus opgelost. De aanpassingen zijn zichtbaar gemaakt in de versie die nu geconsulteerd wordt. Een aantal andere bevindingen zijn direct gerelateerd aan de NEN-en-ISO 14688 norm waarop deze catalogus is gebaseerd en worden door de normcommissie opgelost. De NEN zal hier ook zelf over communiceren.

Geef uw mening

De consultatie loopt van 31 oktober tot en met 15 november. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Geef uw mening over:

  • Bodemkundige boormonsteranalyse
  • Bodemkundige wandmonsteranalyse
  • Geotechnische boormonsteranalyse 2

Meer publieke consultaties

Volgende week start de publieke consultatie voor Grondwaterstandonderzoek. Deze loopt van 7 november t/m 22 december 2019. Houd hiervoor de BRO website in de gaten. Daarnaast loopt van 30 september t/m 12 november 2019 de publieke consultatie voor de standaard geologische boormonsterbeschrijving.