Denk mee: publieke consultatie Standaard 'geologische boormonsterbeschrijving'

Gepubliceerd 30 september 2019

Op maandag 30 september is de publieke consultatie gestart voor de nieuwe Standaard voor de geologische boormonsterbeschrijving. De publieke consultatie loopt tot en met 12 november 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Een geologisch onderzoek met een boormonsterbeschrijving, schetst de opbouw van de ondergrond en de geologische eigenschappen van de lagen. In de geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.

De catalogus die nu voorligt, beschrijft boormonsters waarbij een hoge mate van detaillering vereist is Deze dienen bijvoorbeeld als input voor geologische modellen als GeoTop, Regis en DGM. De catalogus gaat over het kwaliteitsregime IMBRO, dus voor nieuwe boormonsterbeschrijvingen in de BRO.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Booronderzoek Geologische boormonsterbeschrijving' loopt van 30 september tot en met 12 november. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Geef uw mening over de standaard geologische boormonsterbeschrijving

Binnenkort: meer publieke consultaties

Eind oktober volgen de publieke consultaties van:

  • Booronderzoek Bodemkundige boormonsteranalyse
  • Wandonderzoek Bodemkundige wandmonsteranalyse
  • Booronderzoek Geotechnische boormonsteranalyse (Deel II)
  • Grondwaterstandonderzoek

Meer informatie over publieke consultaties