Standaarden Tranche 2 vastgesteld

Gepubliceerd 9 juli 2019

Een belangrijke mijlpaal is bereikt op weg naar de inwerkingtreding van Tranche 2 van de BRO: de catalogi met standaarden voor Tranche 2 van de BRO zijn vastgesteld door de Programmastuurgroep BRO. De volgende stap is toetsing van de regelgeving door de Europese Commissie en de Raad van State. Daardoor kunnen er nog wijzigingen volgen. De laatste stap is ondertekening door de Koning en inwerkingtreding op 1 januari 2020.

Tranche 2 bestaat uit onderstaande registratieobjecten:

 • Booronderzoek, deelverzamelingen geotechnische boormonsterbeschrijving en geotechnische boormonsteranalyse.
 • Wandonderzoek, deelverzameling bodemkundige wandbeschrijving.
 • Modellen:
  - Geomorfologische kaart
  - GeoTOP
  - Hydrogeologisch model (REGIS II)
  - Digitaal Geologisch Model (DGM)
  - Bodemkaart

Via de BRO nieuwsbrief juni heeft u mogelijk verkeerde informatie ontvangen over de inhoud van de modellen van deze tranche. Op deze pagina vind u de juiste informatie. Onze excuses voor de verwarring.

tranche 2 planning