XML-mededeling voor gegevensleveranciers van bestaande putten

Gepubliceerd 29 mei 2019

Bij het verzamelen van putgegevens van bestaande putten kan het voorkomen dat niet alle exacte datums bekend zijn. Om deze putten toch aan te kunnen leveren, moet hiervoor vanaf 3 juni 2019 altijd de onderstaande coderegel toegevoegd worden voor zowel IMBRO als IMBRO/A.

Coderegel

Coderegel: <brocom:underPrivilege>ja</brocom:underPrivilege>

Er is een vaste plek voor deze coderegel. De regel moet toegevoegd worden na de regel waarin het kwaliteitsregiem vermeld staat. Bent u deze coderegel vergeten bij een IMBRO/A-levering, dan krijgt u in het Bronhouderportaal een foutmelding. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de BRO Servicedesk.