Laatste hulp bij aansluiten op de BRO!

Gepubliceerd 27 mei 2019

Het BRO Implementatieteam heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk bronhouders opgezocht en geholpen met aansluiten op de BRO.  Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle provincies en waterschappen, en driekwart van alle gemeenten zijn nu aangesloten op de BRO. Vanaf 1 juli 2019 richt het implementatieteam zich alleen nog op nazorg. Dus, laatste kans op hulp de komende maand via de 1-put-actie en de allerlaatste aansluitsessies.

Hulp bij implementatie

Vanaf 1 januari 2018 is aansluiten op de BRO wettelijk verplicht. Daarvoor moeten bronhouders eHerkenning 2+ hebben, aangemeld zijn bij de BRO en moeten in ieder geval grondwatermonitoringsputten en sonderingsgegevens aangeleverd hebben. Als service aan alle bronhouders, heeft het programma BRO een implementatieteam in het leven geroepen. De inzet van dit team eindigt binnenkort.

1-put-actie

Een groot aantal bronhouders heeft in het verleden informatie over de ondergrond aangeleverd aan TNO. Die informatie staat nu in Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO). TNO heeft voor alle bronhouders die nog niet zijn aangesloten, 1 put klaargezet voor levering aan de BRO. Die levering kunt u samen uitvoeren met een medewerker van het BRO Implementatieteam. Die gaat met u door het proces in het Bronhouderportaal.  Daarna is het makkelijker om ook andere grondwatermonitoringsputten en sonderingen aan te leveren. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, is door het BRO Implementatieteam benaderd. Pak deze kans!

Laatste aansluitsessies

Het BRO Implementatieteam heeft reizend door heel het land, zoveel mogelijk bronhouders geholpen met de BRO, onder andere via aansluitsessies bij u in de buurt. Op woensdag 29 mei en donderdag 6 juni worden deze sessies nog eenmaal herhaald, maar dan in Den Haag bij ICTU.  In deze sessie wordt nader ingegaan op de wet BRO en wat dat voor u, als bronhouder of leverancier betekent. In het tweede deel van de sessie licht het implementatieteam met een live demo het Bronhouderportaal nader toe. Meer weten en aanmelden? Bekijk het agenda-item voor woensdag 29 mei of donderdag 6 juni.

Nazorg? Vul uw aansluitverklaring in.

Als u in aanmerking wil komen voor nazorg door het BRO Implementatieteam, vul dan de aansluitverklaring in. U krijgt deze verklaring per mail van uw contactpersoon bij het implementatieteam.

Laatste hulp bij aansluiten op de BRO!