Jaarlijks onderzoek stand van zaken BRO

Gepubliceerd 29 mei 2019

Maandag 3 juni begint het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken BRO. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie, wat de plannen en vooruitzichten zijn bij bronhouders, en welke implementatie-ondersteuning nodig is.

Doet u mee?

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een online vragenlijst die wordt toegestuurd aan de bij ons bekende contactpersonen bij de bronhouders. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Statisfact verzorgt de uitvoering; dit bureau zal u namens het Programmabureau BRO benaderen. De resultaten van dit onderzoek zullen, zodra beschikbaar, via deze website bekend worden gemaakt. Wij stellen het erg op prijs als u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Als het Programmabureau BRO weet wat er leeft onder de bronhouders, kunnen wij de bronhouders beter helpen met de implementatie van de BRO. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!