Inclusive Smart Cities by Design-congres

Gepubliceerd 30 mei 2019

Bent u in uw dagelijkse werkzaamheden bezig met stedelijke vraagstukken? En wilt u meedenken over oplossingen op weg naar een duurzame en leefbare toekomst? Kom dan op donderdag 20 juni naar het Inclusive Smart Cities by Design-congres plaats. Onze partner Geodan nodigt u als een van de organisatoren van harte uit om dit inspirerende evenement bij te wonen.

Congres

Hoe maken we de stad leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief? Een stad waarin er voor iedereen mogelijkheden zijn om een prettig bestaan op te bouwen. Welke rol speelt moderne technologie in het oplossen sociale en maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie? Hoe betrekken we de bewoners bij het beantwoorden van deze vragen en het werken aan oplossingen? En wat kunnen we leren van de initiatieven in stadsdeel Amsterdam Zuidoost? Deze vragen staan centraal tijdens het Inclusive Smart Cities by Design-congres.

Ondergrond

Tijdens het congres laten experts hun licht schijnen op de thema’s vanuit verschillende invalshoeken, maar gaat u ook concreet aan de slag in twee workshoprondes. Er is een mooi programma samengesteld, waar ook de ondergrond een rol speelt. Of waar uw inbreng als het om ondergrond gaat, anderen veel inzicht zal geven.

Voor inschrijven en meer informatie, zie onze agenda.

Festival

Het Inclusive Smart Cities by Design-congres wordt georganiseerd in het kader van het We MakeThe City-festival. Dit internationale stedelijk innovatiefestival vindt van maandag 17 t/m zondag 23 juni plaats in de Metropoolregio Amsterdam. Het festival biedt een divers programma over stedelijke vraagstukken zoals circulariteit, mobiliteit, de energietransitie en duurzame voedselsystemen. Meer informatie over het programma vindt u op WeMakeThe.City.nl.