Eerste Limburgse grondwaterput in de BRO

Gepubliceerd 13 mei 2019

Er is weer een mijlpaal bereikt: de eerste grondwaterput van Limburg is aangeleverd aan de BRO. Julien Godding, BRO-coördinator bij de gemeente Landgraaf en altijd in voor een wedstrijdje, pakte de handschoen op. Hij legde het heugelijke moment vast met een selfie. Wat kwam er allemaal kijken bij het aanleveren van deze eerste Limburgse put?

Selfie van Julien Godding, gemeente Landgraaf: aanleveren eerste Limburgse put is gelukt!

Julien Godding: “In afwachting van de levering van de put-data om de aanmeldingsprocedure bij het bronportaal BRO te kunnen testen en afronden, kreeg ik een berichtje van het BRO Implementatieteam. Als ik snel was, kon ik ervoor zorgen dat de Gemeente Landgraaf als eerste bronhouder in Limburg zijn eerste grondwaterput naar de BRO kon doorgeven. Nu ben ik op zich wel voor een wedstrijdje te vinden, dus… Enkele muisklikken - controleren en accorderen - verder en ondertussen nog enkele capriolen uithalend om er ’n beetje fortuinlijk uitziend met het beeldscherm in beeld het moment voor het nageslacht vast te leggen, was ’t dan gepiept. Het BRO Implementatieteam werd op het allerlaatste moment nog ’n beetje zenuwachtig toen bleek dat de laatste stap niet van kleur verschoot, maar ’n telefoontje verder en na het verversen van de browser zat de eerste Limburgse put uit Landgraaf erin.”

Voortrekker

Landgraaf heeft wel vaker een voortrekkersrol, bijvoorbeeld rond grondwaterbeheer in het samenwerkingsverband Parkstad Limburg. “Maar”, relativeert Godding, “op andere momenten nemen andere gemeenten weer het voortouw.” Godding was al langer bezig met de BRO: “Ik kreeg het verzoek BRO-coördinator te zijn en kreeg de ruimte om dit zelf in te vullen. Ik ben begonnen met me in te lezen. Ik heb een marsroute uitgezet voor de aanpak. We hebben toen ook meegedaan met de Ensia zelfevaluatie. We hebben dat verantwoordingsdocument gebruikt om bij het college aan te geven dat we ergens op een achterstand zaten. En we hebben gezegd dat we die wilden inhalen. We zijn toen aan de slag gegaan met templates van de BRO-website en zijn intern en extern allerlei zaken gaan regelen.” Inmiddels zitten er 8 putten in de BRO en werkt Godding aan de aanlevering van 2 sonderingen.

Gevolgen voormalige kolenwinning

Hoe komt het dat het onderwerp ‘ondergrond’ in Landgraaf duidelijk in beeld is? Godding legt uit: “Eind 2016 zijn wij geconfronteerd met na-ijlende effecten van de voormalige kolenwinning in onze regio. Dat kwam door een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor is onze aandacht voor wat er in de ondergrond gebeurt en ook gebeurd is, toegenomen. Inzicht in goede ondergrondgegevens is van groot belang om te kunnen inschatten en monitoren hoe snel bepaalde effecten gaan optreden. De data die PDOK genereert op basis van de BRO-gegevens, zullen hier een belangrijke rol gaan spelen.”

“Ook de aanstaande Omgevingswet, de beleidsherziening voor Bodem en de landelijke ondergrondvisie vragen om meer inzicht in de ondergrond. Want dit beleid moet laten zien hoe wij bodem en ondergrond kunnen beschermen en benutten. Inzicht in de processen in de ondergrond wordt trouwens makkelijker met de 3D benadering, waarbij je als het ware in de ondergrond kunt kijken. Ook collega’s, bestuurders en bewoners, die niet of minder vaak bezig zijn met de ondergrond, kun je zo makkelijker meenemen in meedenken over oplossingen en kansen.”

Vliegende start

Hoe was het om die eerste put aan te leveren en heb je tips voor andere gemeenten in Limburg? Godding: “Naar wat op zich in quasi enkele minuten was gepiept, kostte toch nog de nodige voorbereiding van zowel van mijn collega en mij, de leverancier van onze putgegevens (WML) en vooral het BRO Implementatieteam. ’t Zal nog wel even duren voordat we alles in de BRO hebben, maar dit was toch even een vliegende start. Zo zie je maar weer: samen lukt het. Aan andere gemeenten zou ik willen zeggen: ga gewoon aan de slag!”