BRO-programma samen met VNG de regio in

Gepubliceerd 29 mei 2019

Gemeenten zijn inmiddels goeddeels aan de slag gegaan met de BRO. Tijd om, na de regiobijeenkomsten van vorig jaar, het land weer in te gaan. Ditmaal trok het programma BRO op met het gemeentelijk Geoberaad van de VNG om tekst en uitleg te geven bij de Basisregistratie Ondergrond, vragen te beantwoorden en te luisteren naar ieders ervaringen.

Gemeentelijk Geoberaad

Het Gemeentelijk Geoberaad is het intergemeentelijk en interbestuurlijk kennisplatform op het gebied van vastgoed-, WOZ- en geo-informatie. Het GeoBeraad organiseerde, net als andere jaren, een kennisbijeenkomst in het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen van ons land. De opkomst was goed: gemiddeld 70 gemeenten per regio.

Feedback

Tijdens de werksessies over de Basisregistratie Ondergrond deelden de aanwezigen veel ervaringen uit de praktijk en kwamen er wensen en behoeften naar voren. De sessies werden gegeven door Minke van Velzen (VNG) en Martin Peersmann (BRO) samen met een lokale BRO-coördinator: Arjan van Etten, gemeente Capelle aan den IJssel en Gerd De Wolde, gemeente Groningen. Wat was de belangrijkste feedback? Martin Peersmann: “Gemeenten waren positief over de manier waarop we de implementatie-ondersteuning van de BRO georganiseerd hebben vanuit het programma met het team van ICTU. Ook de gebruikersvriendelijkheid van het Bronhouderportaal kreeg veel waardering. Maar veel van de aanwezigen gaven aan een uitdaging te hebben om de interne processen binnen de gemeente in te regelen. Zo moet je goed weten welke collega’s van de vakafdelingen je nodig hebt voor het aanleveren van data en de kwaliteitscontrole. We gaan kijken of we daar vanuit het programma nog bij kunnen helpen".

Samenwerking VNG

De VNG en het programmabureau vinden het belangrijk om goed samen te werken om de gemeenten maximaal te kunnen ondersteunen bij de invoering van de wettelijke taken voor de Basisregistratie Ondergrond. Het door de VNG uitgevoerde onderzoek Impactanalyse BRO is inmiddels afgerond en er is een conceptrapport opgeleverd. Het programmabureau onderschrijft de conclusies en aanbevelingen daarin, en ook de gewenste vervolgacties. Medio juni 2019 levert VNG het definitieve rapport op. Het programma BRO zal daar gezamenlijk met de VNG over communiceren.