Nieuwe functionaliteiten voor veranderen putgegevens

Gepubliceerd 8 april 2019

Bronhouders hebben het programma gevraagd het doorgeven van veranderingen in putgegevens makkelijker te maken. In antwoord op dit verzoek ontwikkelt het programma 2 nieuwe functionaliteiten:

1. Het doorgeven van veranderingen rechtstreeks vanuit een beheerpakket.

2. Aanleveren van putgegevens met geschiedenis in 1 bericht.

Doorgeven veranderingen via beheerpakket

Nu bronhouders sinds 2018 bestaande putten registreren, willen zij ook doorgeven dat er veranderingen optreden. Bijvoorbeeld als het onderhoud van de put na aanbesteding door een andere organisatie is overgenomen of wanneer een beschermconstructie is veranderd. Het doorgeven van veranderingen van putgegevens in de BRO is al technisch mogelijk, maar nu wordt dit in de verschillende beheerpakketten makkelijk gemaakt voor eindgebruikers. Ook het bronhouderportaal wordt uitgebreid met makkelijkere controlemogelijkheden. Deze functionaliteit is onlangs beproefd in een ketentest.

Aanleveren in 1 bericht

Het programma ontwikkelt ook een functionaliteit om in 1 bericht door te geven welke veranderingen eerder door de bronhouder zijn geregistreerd, en nu kunnen worden opgenomen in de BRO. Zo kan de putgeschiedenis van bestaande putten worden voortgezet. Dit is alleen toegestaan voor bestaande putten waarvan u een voldoende precieze vastlegging van de veranderde gegevens hebt bewaard. Veranderingen die nu optreden, worden niet als geschiedenis aangeleverd, maar binnen 20 dagen na het bekend worden van de gegevens.

Deze functionaliteit wordt nu getest en beoordeeld en is vanaf 1 mei beschikbaar.

Voorbeeld:

Stel, de put is ingericht in 1960, het maaiveld verhoogd in 1970, het maaiveld verlaagd in 1980, de onderhoudende instantie veranderd in 1990, een buis ingekort in 2000 en de put opgeruimd in 2010. U kon dit voorheen in 6 aparte berichten doorgeven. Het eerste bericht bevat alle attributen. De volgende 5 berichten zijn kleine berichten die een of enkele nieuwe waardes van attributen doorgeven.

Vanaf nu is het ook mogelijk om de hele putgeschiedenis met één bericht en met één handeling door te geven. De inhoud van dat bericht is technisch overigens een samenvoeging van de losse berichten. Deze functionaliteit is alleen bedoeld voor archiefmigraties. Daarom verwachten de systemen IMBRO/A kwaliteit. In sommige archieven zijn er onvolledige datums opgenomen. Bronhouders hebben bij archiefmigraties het voorrecht om onvolledige datums op te nemen. Bij onvolledige datums geldt: 1993 ligt vóór januari 1993 en dat ligt weer vóór 1 januari 1993.

Meedoen aan praktijkproeven

Bronhouders en softwareleveranciers die vooroplopen in praktijkproeven, helpen het werken met de BRO makkelijker te maken voor de eindgebruiker. We nodigen partijen die voorop willen lopen daarom graag uit om deze nieuwe functionaliteit ketenbreed in een praktijksituatie te beproeven. Vanaf 15 april kunnen bronhouders meedoen in een praktijkproef, dat mag samen met hun softwareleverancier. Nadere informatie hierover volgt nog. Wilt u meedoen? We horen dat graag van u! Stuur een mail aan BRO@minbzk.nl.