Dijkwerkersdag 2019: Meters Maken met de BRO!

Gepubliceerd 25 april 2019

Op 11 april organiseerde het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP) de Dijkwerkersdag 2019. Het thema van de dag: ‘meters maken!’. Maar hoe maak je zorgvuldig meters?

Masterclass

De Dijkwerkersdag werd dit jaar georganiseerd in de Van Nelle Fabriek. Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) stond deze dag dijkprofessionals te woord over de methodiek digital twinning. Daarnaast verzorgden Tjaart Vos en Peter de Graaf namens het ministerie van BZK Programmateam Basisregistratie Ondergrond de masterclass ‘het Oog van de Meester’. Hierin stond de methodiek van digital twinning centraal. De huidige technische en omgevingsopgave vereist een digitale geborgde en visuele werkwijze rondom dijkversterkingsopgaven. De veiligheid is hierbij gebaat om zo die meters zorgvuldig te maken! Ook konden bezoekers virtueel meekijken onder de dijk. Bekijk hier de samenvatting (3 minuten) van de sessie.

Van data naar informatie, en dan met uw vakexpertise naar dijkkennis” – Tjaart Vos

Sterke Lekdijk

De projectorganisatie van het HWBP dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk door Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden werkt geheel digitaal en combineerde data voor een 3D digitale modellering. Zo ontstond een digital twin modellering van de Sterke Lekdijk. Inmiddels is de nauwkeurigheid binnen het toegepaste model Geotop verfijnd, waardoor de digital twin goed vegelijkbaar is met de verwachte rekenuitkomsten van faalmechanismeberekeningen, waaronder piping. Deze check op validiteit van uitkomsten leidt tot nieuwe inzichten en optimale uitvoeringsmaatregelen: meer meters maken tegen lagere kosten en minder overlast voor de burger. Ontdek meer over de Proof of Concept van de Sterke Lekdijk.

Ontwikkeling van de BRO

De afgelopen jaren klonk bij wetenschappers eenzelfde behoefte aan betrouwbare data om faalmechanismen door te kunnen rekenen. De Basisregistratie Ondergrond is bezig om deze data open source en in een standaardformaat te leveren. De inhoud van de BRO is nog niet compleet, maar groeit door de verplichte aanlevering van metingen door bronhouders. De inhoud groeit de komende jaren in vier tranches die bestaan uit verschillende registratieobjecten. Vanaf 1 januari 2018 is de eerste tranche van de wet Basisregistratie Ondergrond van kracht met registratieobjecten als boringen en sonderingen. Ook alle Waterschappen zijn verplicht data aan te leveren en beschikbare data te raadplegen. Dit veroorzaakt een cumulatieve verrijking van ondergrondse data en modellen.

Digitale visualisatie

Wat zich boven de grond afspeelt, kan iedereen in principe waarnemen. Maar met de ondergrond ligt dat anders: die zie je niet, alleen als je gaat graven. De Basisregistratie Ondergrond verzamelt de komende jaren gegevens over de ondergrond. Het is belangrijk om deze gegevens over de ondergrond goed te interpreteren en te begrijpen. Daarom worden in de tweede tranche unieke digitale 3D bodem- en ondergrondmodellen ontwikkeld als registratieobjecten en als open data beschikbaar gesteld. Met deze digitale 3D-modellen wordt de ondergrond letterlijk en figuurlijk steeds overzichtelijker, transparanter en toegankelijker.

Hoogwaterbeschermingprogramma

Het HWBP voert de komende jaren het tempo flink op: in plaats van 25 kilometer wordt er maar liefst 50 kilometer dijken versterkt. Samen met waterprofessionals vanuit het HWBP, Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven gaan de aanwezigen op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties die daarbij kunnen helpen.