Waterschap Hollandse Delta denkt vooruit

Gepubliceerd 29 maart 2019

Hollandse Delta is het tweede waterschap dat volledig is aangesloten op de BRO. Het team leverde 541 sonderingen en 27 putten aan en bereidt zich voor op nog eens 1000 sonderingen en 100 putten later dit jaar. Traditiegetouw zorgde het BRO Implementatieteam voor taart.

Jan-Kees Bossenbroek, adviseur waterveiligheid bij het waterschap vindt de BRO belangrijk voor zijn werk: “De BRO is een archief waarin wij alle door ons verzamelde ondergronddata kunnen aanleveren. De data is op deze manier direct beschikbaar voor derden, bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen. Andersom kunnen wij door anderen aangeleverde gegevens ook goed gebruiken voor bijvoorbeeld stabiliteitsanalyses of geohydrologische modelleringen.”

Taartmoment team Hollandse Delta. Jan-Kees Bossenbroek is 5e van rechts.

Vooruitdenken

Het waterschap denkt vooruit en laat geotechnische bureaus meteen gegevens voor de BRO aanleveren. Bossenbroek: “We laten de bureaus die voor ons veldwerk uitvoeren, zoals boringen, sonderingen, peilbuizen, direct de onderzoeksresultaten aanleveren. Daardoor is zowel de beschikbaarheid voor derden geborgd en is ook geborgd dat de data in een gestandaardiseerd format worden opgeleverd. Voor toekomstige projecten is altijd inzichtelijk welke ondergronddata beschikbaar is, of deze volledig is. Groot voordeel is dat zonder tussenkomst van een databeheerder de gegevens direct gebruikt kunnen worden.”

Voortvarend aan de slag

“Voor ons kwam de start van de BRO op goed moment”, vertelt Bossenbroek. “Precies toen wij een raamcontract voor geotechnisch onderzoek aan het opstellen waren. In dit contract hebben wij geborgd dat alle data, voor zover mogelijk natuurlijk, worden aangeleverd aan de BRO. Er is het afgelopen jaar veel grondonderzoek uitgevoerd voor de wettelijke beoordeling van onze primaire waterkeringen en een aantal dijkversterkingen. Dit kon toen meteen in de BRO.”

Beginnen met de BRO is niet moeilijk

Het was niet moeilijk om met de BRO te beginnen: “Voor de BRO is e-herkenning nodig. Binnen onzer organisatie wordt daar meer mee gewerkt dus dat wij vrij eenvoudig te regelen”, legt Bossenbroek uit. “Verder werkt de webomgeving van de BRO vrij intuïtief en is er een duidelijke handleiding. Ook helpt het dat het implementatieteam meedenkt en snel reageert. In het begin waren er bijvoorbeeld wat problemen met het valideren van grote hoeveelheden aangeleverde bestanden. Hier werd adequaat op gereageerd en er was snel een work-around beschikbaar.”

Goede tip

Bossenbroek heeft nog wel een goede tip voor collega-overheden: “Voor ons was het belangrijkste om de contracten goed op orde te hebben. Hiervoor is bij de BRO een concepttekst beschikbaar. Maak daar gebruik van!”