Ketentest veranderen putgegevens succesvol

Gepubliceerd 27 maart 2019

Leveranciers van software testten onlangs het doorgeven van veranderingen van putten. Daarbij maakten zij met door henzelf ontwikkelde of aangepaste software berichten aan, die vervolgens succesvol in de acceptatieomgeving van de BRO zijn verwerkt. Dit zijn onder andere berichten over het inkorten en het oplengen van een peilbuis, het doorgeven van een andere eigenaar of beheerder, en het beëindigen van het gebruik (opruimen) van een put. De ketentest is succesvol verlopen.

Dit resultaat geeft vertrouwen. Sommige bedrijven spreken dit expliciet uit naar klanten: “Wij hebben vertrouwen in de BRO. Daarom investeren we in onze software, zodat die geschikt is voor de BRO”.

Vervolg

De deelnemende bedrijven werken de komende weken aan het verbeteren van de userinterface en/of de technische koppeling met de BRO. Ook het bronhouderportaal zullen we uitbreiden met mogelijkheden om een doorgegeven verandering makkelijker te controleren.

Zodra dit klaar is, zullen we een praktijkproef met bronhouders en gegevensleveranciers houden. Zij gebruiken dan de verschillende softwareoplossingen om hun veranderende putgegevens uit te wisselen.

Mocht u vragen hebben over de praktijkproef, of u wilt meedoen, mail dan naar bro@minbzk.nl. We zijn blij met uw input.

Aanpak

Voordat we in de keten nieuwe functionaliteit ondersteunen, testen we deze eerst samen met vertegenwoordigers van de stakeholders. De ketentest met softwareleveranciers in februari was daar onderdeel van. Elke twee maanden vindt overleg plaats met softwareleveranciers om zo in kleine overzichtelijke stappen de hele BROketen van inwinning tot afname goed werkend te krijgen. Wordt vervolgd dus, binnenkort bijvoorbeeld met geotechnisch booronderzoek in het domein van de civiele techniek (grond-, weg- en waterbouw).