Bronhouders opgelet! Jaarlijks onderzoek stand van zaken BRO

Gepubliceerd 27 maart 2019

Binnenkort start het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken BRO onder bronhouders. Bent u contactpersoon van een bronhouder of zelf bronhouder van de BRO? Dan vragen wij graag uw mening! Het doel is om inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie, plannen en vooruitzichten en wensen voor implementatie-ondersteuning.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en wordt gehouden onder contactpersonen die bekend zijn bij het Programmabureau BRO. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Statisfact verzorgt de uitvoering van het onderzoek. Wij stellen uw deelname aan het onderzoek erg op prijs. Hoe concreter wij weten wat er leeft onder bronhouders, hoe beter wij u kunnen helpen bij de implementatie van de BRO.

Wij publiceren de resultaten van het onderzoek op onze website.