BIT-advies leidt niet tot vragen in de Kamer

Gepubliceerd 11 maart 2019

De Tweede Kamer heeft het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over de BRO en de reactie van de Minister daarop ter kennisname aangenomen. Dat betekent dat het programma BRO op de goede weg is. Het programma neemt de komende tijd acties voor verbeteringen in standaardisering, oplevering van registratieobjecten en het beheer van de BRO.

Eenvoudigere standaardisering

Een belangrijk advies van het BIT was vereenvoudiging van de standaardisering van de BRO. Het programma gaat nog beter kijken naar pragmatisme in de standaardisering en bepaalt per registratieobject via een stap-voor-stap benadering het minimaal noodzakeijke niveau van standaardisatie en de scope daarvan.

Sneller bruikbare registratieobjecten opleveren

Ander advies van het BIT is zo snel mogelijk bruikbare registratieobjecten op te leveren. Het programma kent twee harde kaders: het beschikbare budget en de vastgestelde doorlooptijd. Daarbinnen worden stapsgewijs registratieobjecten opgenomen volgens een aangescherpte planning.

Ook wil het programma op verzoek van gebruikers onderzoeken of een tweede set gegevens toegevoegd kan worden aan de BRO: gegevens die niet aan de vereiste standaarden van de BRO voldoen, maar die wel relevant kunnen zijn voor gebruikers van ondergrondgegevens. Om zo méér bruikbare gegevens beschikbaar te kunnen stellen dan nu binnen de scope van de BRO vallen.

Beheer en doorontwikkeling organiseren

Ook was het advies om zorg te dragen voor beheer en doorontwikkeling. Ketenpartner TNO beheert inmiddels de Landelijke Voorziening BRO. En er worden met TNO afspraken gemaakt voor het beheer van de ketenvoorzieningen als het bronhouderportaal en de standaarden van de BRO.