VNG onderzoekt impact BRO

Gepubliceerd 27 februari 2019

De VNG is gestart met een impactanalyse onder gemeenten over de Basisregistratie Ondergrond. De VNG wil inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid van de BRO voor de gemeentelijke organisatie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 26 juni 2018 is een motie aangenomen om een impactanalyse uit te laten voeren voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). VNG Realisatie voert de analyse nu uit in samenwerking met de VNG, met een bijdrage van het ministerie van BZK. Het doel van de impactanalyse is inzicht geven in de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling voor de gemeentelijke organisatie.

Inhoud onderzoek

Specifiek wordt in de impactanalyse onderzoek gedaan naar de volgende drie onderwerpen:

  • De impact van de BRO voor gemeenten.
  • De impact van het toevoegen van informatie over de bodemverontreiniging aan de BRO naar aanleiding van de motie die op 18 december jl. in de Tweede Kamer is ingediend.
  • Het ‘bredere’ aspect: Wat is de behoefte van gemeente als het gaat om de ondergrond in relatie tot de diverse maatschappelijke opgaven voor gemeenten zoals klimaat, energietransitie, duurzaamheid, bouwen en wonen?

Resultaten

De resultaten van deze impactanalyse zijn naar verwachting begin mei 2019 beschikbaar. Los van de impactanalyse ligt er natuurlijk de uitdaging voor gemeenten om de objecten uit tranche I aan de BRO aan te leveren. Tot eind juni 2019 kan het BRO implementatieteam gemeenten hier ook bij ondersteunen. Maak daar dus vooral gebruik van!

Meedoen?

Wil jij ook bijdragen aan de impactanalyse naar de BRO? Neem dan contact op met Minke van Velzen (minke.vanvelzen@vng.nl