Nieuw BRO-record: 957 sonderingen waterschap Scheldestromen

Gepubliceerd 26 februari 2019

Er is weer een mooi record gezet: het waterschap Scheldestromen leverde onlangs maar liefst 957 sonderingen aan de BRO. Werkterrein van dit waterschap is de hele provincie Zeeland, met nogal wat waterkeringen. Logisch dus dat de aangeleverde sonderingen met name kwamen van de afdeling Waterkeringen. Hierbij gaat het om sonderingen voor toetsing van de waterkeringen of (toekomstige) projecten aan de waterkeringen. De impact van de BRO valt het waterschap tot nu toe mee. Advies is: pak de handschoen op en ga aan de slag!

957 sonderingen in de BRO. Hoe kregen jullie dat voor elkaar?

Marnix van den Brande, beleidsmedewerker Geoinformatie bij Scheldestromen vertelt: “Binnen onze afdeling Waterkeringen was er een goed overzicht van de sonderingen die door het Waterschap sinds 1 januari 2018 zijn uitgevoerd. Aan de hand van dit overzicht hebben we projecten waarbinnen sonderingen zijn uitgevoerd aangemaakt in het Bronhouderportaal en onze opdrachtnemer (Fugro) gemachtigd om data aan te leveren. Die heeft vervolgens de sonderingen aangeleverd richting het portaal en tenslotte heeft onze interne controleur binnen de afdeling WK de aangeleverde data gecontroleerd en doorgeleverd.”

Waar liepen jullie tegenaan?

Van den Brande: “Met name het controleproces van deze ruim 900 sonderingen nam veel tijd in beslag. Naar aanleiding van onze ervaringen gedurende het controleproces hebben we verbetervoorstellen gedaan aan de BRO ServiceDesk. Een aantal van deze verbetervoorstellen zijn of worden in de komende sprints al toegevoegd. Bijvoorbeeld het tonen van alle aangeleverde sonderingen binnen 1 project op 1 kaart en het plotten van de aangeleverde data in verschillende datacurves. Als gevolg van deze aanpassingen hopen we dat toekomstige controles minder tijd in beslag nemen.”

Wat is voor het waterschap het belang van goede ondergrondgegevens?

“Goede ondergrondgegevens stellen ons in staat om gedurende de voorbereidingsfase van een project een inschatting te maken van de ondergrond op een bepaalde locatie”, legt Van den Brande uit. “Aan de hand van deze inschatting kunnen we bepalen in welke mate vervolgonderzoek naar de ondergrond noodzakelijk is en kunnen we een raming maken van de kosten. Met de BRO wordt het principe ‘éénmalig inwinning en meervoudig gebruik’ gefaciliteerd; wat wij uiteraard toejuichen.

Hebben jullie tips voor anderen?

“Net als vele andere overheidsinstanties, werden wij op een gegeven moment ook op de hoogte gebracht van onze wettelijke verplichtingen rondom de BRO”, vertelt Van den Brande. “Ook wij hebben daar helaas geen extra capaciteit of middelen voor beschikbaar gekregen. In veel organisaties merk ik dat men vervolgens aan het stoeien is wie de verantwoordelijk oppakt, omdat de impact aanvankelijk heel groot lijkt."

"Binnen waterschap Scheldestromen is de coördinerende rol voor de BRO opgepakt door de Facilitaire Afdeling, team Gegevensbeheer. Als facilitaire afdeling zijn wij bekend met de (belangrijkste) datastromen binnen het waterschap en hebben daardoor een goed beeld van hoe de lijntjes lopen. Vervolgens zijn wij binnen onze organisatie gaan shoppen om ervoor te zorgen dat de data voor Tranche 1 richting de BRO gaat. Kortom, mijn belangrijkste tip is: pak de handschoen op en ga ermee aan de slag! Uiteindelijk valt de impact tot nu toe best mee.”