Internetconsultatie wijziging Besluit Bro

Gepubliceerd 18 februari 2019

Op dit moment kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. Deze wijziging is nodig vanwege de komst van de tweede tranche van de BRO. In het besluit wordt uitgewerkt wat de 8 nieuwe registratieobjecten precies inhouden. Ook zijn de bijbehorende brondocumenten beschreven. De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. De consultatie loopt tot en met 14 maart 2019.

Het Besluit basisregistratie ondergrond (Besluit Bro) gaat over de tweede tranche van de BRO en is nodig om deze tranche in werking te laten treden. Het Besluit Bro wijst brondocumenten voor de registratieobjecten aan en regelt daarmee de feitelijke gegevensinhoud van de BRO. In het besluit staat voor ieder registratieobject beschreven wat het brondocument is, en welke informatie daarin te vinden moet te zijn.

De aanwijzing van brondocumenten vindt plaats in verschillende tranches. Per 1 januari 2018 is de eerste tranche van de BRO in werking getreden. De tweede tranche nog eens 8 registratieobjecten, die nu in het Besluit Bro zijn aangewezen. De tweede tranche zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden.

Deelnemen aan de internetconsultatie

U kunt deelnemen aan deze consultatie via Internetconsultatie. Bezoekers die hun reactie hebben gegeven, worden geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. Na afloop wordt een verslag op de website geplaatst, waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat er met de reacties is gedaan.