Denk mee tijdens de sprintreviewsessie bodem- en grondonderzoek op 14 februari!

Gepubliceerd 7 februari 2019

Het standaardenteam van de Basisregistratie Ondergrond nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de sprintreviewsessie op donderdagmiddag 14 februari. Tijdens deze sessie laat het team u graag zien wat er de afgelopen sprints is bereikt. Daarnaast bent u in de gelegenheid om het team feedback te geven.

Locatie

Datum & tijdstip: donderdag 14 februari van 9:30-12:00 uur
Locatie: Geonovum - Barchman Wuytierslaan 10 in Amersfoort

Inhoud

De publieke consultatie van geotechnisch booronderzoek (boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse fase 1) en bodemkundig wandonderzoek (wandbeschrijving) is bijna afgerond. Heeft u hier al naar gekeken? Tijdens de sprintreviewsessie is de publieke consultatie afgerond en zullen wij hierop terug komen. De voorlopige agenda:

 • Stand van zaken vanuit het programmabureau
 • Geotechnisch boormonsterbeschrijving:
  • Terugkoppeling publieke consultatie en afstemming NEN
  • GEF mapping geotechnische boormonsterbeschrijving
 • Geotechnische boormonsteranalyse deel 2:
  • Terugkoppeling publieke consultatie
  • Vervolg boormonsteranalyses, proeven fase 2
   • Vastheid cohesieve grond
    • Vloeigrens (Valconus en casagrande)
    • uitrolgrens (Kleistaafje)
   • Verticale vervorming (CRS)
 • Bodemkundig wandonderzoek: wandbeschrijving
  • Terugkoppeling publieke consultatie
 • Aanpak en scope bodemkundig monsteranalyse bij wand- en booronderzoek
 • Voortgang standaardisatie Geologische booronderzoek

Vooruitblik

De sessie eindigt met een vooruitblik naar de inhoud van de volgende sprints. Tot slot wordt de lange termijnplanning voor de standaardisatie van het domein bodem- en grondonderzoek toegelicht. Zoekt u informatie over de voorgaande sprintreviews? Deze vindt u hier. Er zijn momenteel registratieobjecten waarvan de standaardisatie loopt. Alle informatie hierover vindt u via Github.

Doe mee!

U kunt zich vooraf aanmelden door een mail te sturen, onder vermelding van naam, bedrijf en datum van de betreffende sessie, aan bro@minbzk.nl. Kent u andere belanghebbenden? Laat het ons weten! Hoe meer partijen uit de branche meedenken en -doen, hoe beter de producten worden. Wilt u hen attenderen op deze bijeenkomst?