Terugblik: tweede afnemersoverleg 27 november 2018

Gepubliceerd 11 januari 2019

Op donderdag 27 november 2018 organiseerde het team ‘gebruik en baten’ van het programmabureau Basisregistratie Ondergrond het tweede afnemersoverleg. Er werden verschillende demo’s gegeven over de afnamekanalen en deelnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties of wensen in te dienen.

BRO afnemersoverleg

Het doel van het BRO Afnemersoverleg is het ophalen van de wensen van de verschillende afnemers. Het Programmabureau wil zo inspelen op uw wensen als afnemer, voordat de voorzieningen zijn uitgekristalliseerd. Zo kunnen wij samen met u de gebruikersvriendelijkheid van de BRO verbeteren en vergroten.

Terugblik demo afnamekanalen

In de handreiking BRO-afnamekanalen voor het afnemen van BRO-gegevens wordt uitgelegd welke afnamekanalen er zijn en hoe deze gebruikt moeten worden. Zie documentatie onderaan deze pagina. De verschillende afnamekanalen zijn tijdens het tweede afnemersoverleg gedemonstreerd.

Hieronder een aantal tips en Q&A’s.

Tips

  • Download PDOK in Internet Explorer, dit geeft een betere weergave op het scherm;
  • Sla lokaal op (opslaan als), vanwege de omvang van de files;
  • PDOK biedt het Geoforum aan waarop gebruikers informatie kunnen uitwisselen.

Q&A

Hoe kan ik de meetgegevens van de sonderingen in mijn werkgebied makkelijk selecteren en raadplegen in grafiekvorm in PDOK?

In de WMS Web Mapping Service van PDOK kun je deze selecteren en inlezen in je eigen QGIS- of andere GIS-applicatie. Vervolgens kun je de data bekijken in tabelvorm. Je kunt deze dan combineren met andere data. Een andere mogelijkheid: In de PDOK-viewer kun je een individuele sondering selecteren en daar de data in tabelvorm in raadplegen.

Wat kun je in het BRO (DINO) Loket?

Vooral selecteren en direct online tonen wat je wilt raadplegen. En er is een zeer uitgebreide functionaliteit om in het loket de data te bekijken.

Hoe maak je onderscheid tussen BRO-data en non-BRO-data in het BRO Loket?

De kleur geeft aan wat BRO-data (donkerbruin) en non-BRO-data (lichtbruin) is.

Ik haal liever alle gegevens naar mijn eigen omgeving, omdat het selecteren en de visualisatiemogelijkheden beter past. Kan dat?

Ja dat kan, dan gebruik je je eigen applicatie. Bedenk dat het BRO Loket niet alleen voor professionals is bedoeld, ook de niet-professionals moeten binnen het loket uit de voeten kunnen.

In gesprek met afnemers

Tijdens het gesprek met de afnemers kwamen verschillende wensen naar voren. Verschillende teams van de BRO gaan met deze wensen aan de slag. Als er nieuws is over deze wensen dan plaatsen we dit op de website.

Samen maken we BRO!

Voor het visualiseren in het PDOK Loket is een service ontwikkeld. Deze willen we graag door u laten testen. U kunt middels een verzoek aan de BRO Servicedesk kenbaar maken dat u in de kopgroep hieraan wilt deelnemen. Daarnaast ontvangen wij graag aan welke parameters u behoefte heeft in het BRO Loket. Wat is voor u het meest relevant? Ook zijn we op zoek naar aansprekende casussen die we kunnen gebruiken om het BRO-verhaal te vertellen. Graag ontvangen wij uw input op bovenstaande oproepen via de BRO Servicedesk.

Agenda

Ook in 2019 staan weer bijeenkomsten gepland. Met het BRO-team denken wij na over alle overleggen die wij voor de verschillende gebruikers organiseren. Mogelijk verandert de opzet van het afnemersoverleg, hierover informeren wij u zo snel mogelijk. Vooralsnog zijn de afnemersoverleggen van 2019 gepland in de middagen van de volgende dagen: 12 februari, 18 juni, 10 september en 12 november. Houdt onze agenda in de gaten om up-to-date te blijven en inzicht te verkrijgen in alle bijeenkomsten.