Scheidingen tussen datastandaarden gaan verdwijnen

Gepubliceerd 30 januari 2019

'Zeker nu de Tweede Kamer recent de wens heeft uitgesproken om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de bodemverontreiniging op te nemen, is het noodzaak de verschillende bestaande datastandaarden op het gebied van bodem en ondergrond beter op elkaar te gaan aansluiten’. Dat zegt Noud Hooyman in de nieuwsbrief van Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond. Hooyman is Hoofd cluster Beleid Geoinformatie bij het ministerie van BZK en  sinds 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden. Dit college ziet erop toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld.

3D model van de ondergrond

©bzk

Als het aan Noud Hooyman ligt worden de data van PDOK, het Actuele Hoogtebestand, Nederland in 3D en alle andere ontwikkelde bestanden uiteindelijk geïntegreerd in een allesomvattende landelijke geo-infrastuctuur. ‘Het kabinet presenteert binnenkort de Nationale Data-agenda, aansluitend op de eerder gepubliceerde nota’s Digitale Agenda van Nederland en de Digitaliseringsstrategie van het ministerie van EZ. Die nota’s geven de richting van de verdere ontwikkeling aan. Open data en Linked Data waarvoor de overheid de basis legt en wellicht in publieke private samenwerking het gebruik uitrolt’.

'Daarvoor is het noodzakelijk dat de standaarden voor het vastleggen en uitwisselingen van data worden geüniformeerd. Of in ieder geval naar elkaar toegroeien. Waar nu nog scheidingen bestaan tussen datastandaarden gaan die onvermijdelijk verdwijnen. Hoe, dat weet ik nog niet precies. Wel hoop ik er als een soort oliemannetje een rol in te kunnen spelen en er een bijdrage aan te leveren.’

Lees het hele interview op de site van het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond.