Eerste aanleveringen Rijkswaterstaat aan BRO succesvol

Gepubliceerd 18 januari 2019

Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar de eerste sonderingen en grondwatermonitoringputten aangeleverd aan de Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Ondergrond. Hierbij laten zij zien hoe goede samenwerking leidt tot mooie resultaten.

Officieel aangesloten

Het aanleveren van sonderingen is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen het projectteam Implementatie BRO van Rijkswaterstaat, de medewerkers van project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis en project Dijkversterking Marken en haar opdrachtnemers. Ook is de eerste grondwatermonitoringput aangeleverd. De komende tijd zullen er meer van volgen. Al met al een resultaat dat gevierd mocht worden, want hiermee is Rijkswaterstaat ook officieel aangesloten op de BRO.

Taartmoment Beeld: Alexandra Smink

Bronhouderportaal

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke plichten van de BRO zijn de contracten aangepast, waarna de opdrachtnemers konden worden opgenomen als gegevensleverancier namens Rijkswaterstaat in het Bronhouderportaal (BHP). Omdat Rijkswaterstaat (wettelijk) verantwoordelijk is voor de bodem- en ondergrondgegevens, is het van belang dat zij grip houdt op de kwaliteit van de gegevens. Het BHP is erop ingericht om contractmanagers te helpen bij het eenvoudig controleren van aanleveringen via Rijkswaterstaat.

Frank namens project Dijkversterking Marken: “De BRO maakt het nu al mogelijk om een overzichtelijke levering en een efficiënte kwaliteitscontrole te doen voor geotechnische sonderingen. Het is mooi dat dit voor veel meer bodem- en ondergrondgegevens gaat gelden.”

BRO Implementeren in uw organisatie

Wilt uw organisatie ook aansluiten op de BRO? Hiervoor moet u voldoen aan de criteria: organisatorisch ingebed (verantwoordelijkheden belegd, procedures beschreven), contracten met leveranciers aangepast en minimaal één sondering en één grondwatermonitoringput aangeleverd aan de BRO.

Heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen bij het implementeren van de BRO in uw organisatie? Het implementatieteam staat voor u klaar! Het team is beschikbaar van november 2018 tot eind juni 2019. De ambitie van de BRO is dat alle bestuursorganen de implementatie van sonderingen en grondwaterputten uiterlijk in juli 2019 hebben afgerond.