Denk mee tijdens de sprintreviewsessie grondwatermonitoring op donderdag 17 januari 2019

Gepubliceerd 14 januari 2019

Op donderdagmiddag 17 januari aanstaande vindt de eerste standaardisatie sprintreview-sessie van 2019 plaats voor het domein grondwatermonitoring. Het standaardenteam van de Basisregistratie Ondergrond nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze reviewsessie. Het doel van deze sessie is het ophalen van uw feedback. Tijdens de sessie laat het standaardenteam u graag zien wat er de afgelopen sprint is bereikt.

Locatie

Datum & tijdstip: donderdag 17 januari van 13:30-16:00 uur
Locatie: Geonovum - Barchman Wuytierslaan 10 in Amersfoort

Note:
Voorafgaand aan de sprintreview is een korte sessie gepland voor het bespreken van BRO ketenissues: tussen 13.00 en 13.30 uur.

Inhoud sprintreviewsessie

De reviewsessie staat wederom in het teken van de registratieobjecten, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwatermonitoringnet. Ook heeft het team zojuist een begin gemaakt met het registratieobject 'grondwaterstandsonderzoek'. De voorlopige agenda is:

  • Terugkoppeling op acties uit vorige sprintreviewsessie
  • Voortgang standaardisatie Grondwatermonitoringnet (GMN)
  • Voortgang standaardisatie Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
    • Link naar Issues op GitHub
    • Link naar online werkversie Catalogus (geschikte browsers: Edge v41 en hoger en Chrome)
  • Scope Grondwaterstandsonderzoek (GLD)

De sessie eindigt met een vooruitblik naar de inhoud van de volgende sprints. Tot slot wordt de langetermijnplanning voor de standaardisatie van het grondwaterdomein toegelicht.

BRO keten issues

Voorafgaand aan de sprintreview van 13:00-13:30 worden BRO ketenissues voor het Grondwaterdomein besproken die betrekking hebben op de technische voorzieningen die voor de BRO worden gerealiseerd.

Doe mee!

U kunt zich vooraf aanmelden door een mail te sturen, onder vermelding van naam, bedrijf en datum van de betreffende sessie, aan bro@minbzk.nl. Kent u andere belanghebbenden? Laat het ons weten! Hoe meer partijen uit de branche meedenken en -doen, hoe beter de producten worden. Wilt u hen attenderen op deze bijeenkomst?