Denk mee: publieke consultatie nieuwe standaarden bodem- en grondonderzoek

Gepubliceerd 4 januari 2019

Op maandag 24 december is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: ‘geotechnisch onderzoek’ en de ‘bodemkundige wandbeschrijving’. De publieke consultatie loopt tot 11 februari 2019. We stellen uw inbreng zeer op prijs. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Publieke consultatie geotechnisch onderzoek

Het domein bodem- en grondonderzoek bestaat onder andere uit het registratieobject ‘booronderzoek’. Hieronder valt de deelverzameling ‘geotechnisch onderzoek’ welke bestaat uit ‘geotechnische boormonsterbeschrijving’ en ‘geotechnische boormonsteranalyse’. De publieke consultatie gaat over de totale deelverzameling geotechnisch onderzoek. Wat betreft de boormonsteranalyses is alleen de eerste set toegevoegd. Hier zullen in de toekomst meer boormonsteranalyses aan worden toegevoegd.

Geef uw mening over de nieuwe standaard geotechnisch onderzoek.

Let op: voor de publieke consultatie geotechnisch onderzoek worden alleen opmerkingen over de uitbreiding in blauwe tekst in behandeling genomen. Deze consultatie is een uitbreiding op de eerder geconsulteerde catalogus ‘booronderzoek – ‘geotechnische boormonsterbeschrijving’. Deze catalogus bevatte namelijk nog niet de IMBRO/A-gegevensdefinitie voor de boormonsterbeschrijving (historische gegevens) en de geotechnische boormonsteranalyse. Deze uitbreiding wordt met blauwe tekst aangegeven. De reeds eerder geconsulteerde tekst maakt geen onderdeel uit van de huidige consultatie, deze tekst heeft een zwarte kleur.

Publieke consultatie bodemkundige wandbeschrijving

Binnen het domein bodem- en grondonderzoek valt ook het registratieobject ‘wandonderzoek’. Deze bestaat uit de twee deelverzamelingen: ‘bodemkundige wandbeschrijving’ en ‘bodemkundige wandmonsteranalyse’. Binnen deze publieke consultatie is momenteel alleen de deelverzameling wandbeschrijving beschikbaar. In een later stadium zal de gegevenscatalogus worden uitgebreid met wandmonsteranalyses.

Geef uw mening over de bodemkundige wandbeschrijving.

Meedoen

Zoals eerder aangegeven stellen wij uw mening zeer op prijs! Lees alvorens het geven van uw feedback de instructies voor de publieke consultatie. De catalogus bevat alleen het deel dat in de Ministeriële Regeling komt. Voor meer achtergrondinformatie, zie inleiding Catalogus. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Samen maken we zo de Basisregistratie Ondergrond!

Mededeling

De online sprintreviewsessie bodem- en grondonderzoek die gepland staat op 17 januari gaat niet door. De eerstvolgende sessie staat gepland op 14 februari en dit is een fysieke sessie.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van alle domeinen, registratieobjecten en deelverzamelingen en welke tranche deze plaatsvinden.