Nationaal Warmte Congres

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op 17 oktober 2024 vindt het Nationaal Warmte Congres plaats. TNO (Geologische Dienst Nederland) is erbij. Jij ook?

De overgang naar duurzame warmte bevindt zich op een cruciaal punt. We hebben nog steeds de opgave om vóór 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken.

Maar hoe zit het in de praktijk? Het handelingsperspectief is nog onvoldoende duidelijk. Wetgeving laat nog op zich wachten en inmiddels is duidelijk dat de regierol van de gemeente nog belangrijker wordt. Maar hebben zij wel voldoende realisatiekracht? Brengt dit een vertraging met zich mee, of uiteindelijk juist een versnelling?

Vraagstukken als betaalbaarheid en financiering, rolneming, netcongestie en draagkracht staan onverminderd hoog op de agenda. Samenwerking is daarom nu nog belangrijker. Publieke en private partijen moeten samenwerken zodat alle stakeholders aanhaken om de warmtetransitie uit te voeren.

Aanmelden