Symposium Aardkundig erfgoed

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Omschrijving

Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geo­morfologische of bodem­kundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aard­kundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onder­legger van het Nederlandse cultuur­landschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en bio­diversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebied­sinrichting en beleids­opgaven.

Over het symposium
Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde. Dit in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit.

De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland, WENR (Wageningen University en Research) en KNGMG (Genootschap voor Aardwetenschappen).

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.