Live Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Locatie
TNO, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Doelgroep

Iedereen die actief werkt met en aan de ondergrond en iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata: ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Omschrijving

Graag nodigen wij je uit voor de live BRO Ketendag op donderdag 23 november. Tijdens de dag staat het invullen van de rol van de BRO-coördinator centraal.

Live programma

Vanaf 12.00 uur | Welkom

Je bent vanaf 12.00 uur welkom bij TNO. De Ketendemo vervalt.

12.00 - 12.50 uur | Lunch en rondleiding

Tijdens de lunch worden korte rondleidingen verzorgd door de boorbeschrijfruimte van TNO.

12.50 - 13.00 uur | Toelichting middagprogramma

13.00 - 14.45 uur | Inleiding op de BRO

In deze sessie geven we een korte toelichting op de BRO. Wat is het? Welke wettelijke verplichtingen zijn er? Wat is de huidige stand van zaken? En welke portalen zijn beschikbaar?

14.45 - 15.00 uur | Pauze

15.00 - 16.15 uur | Interactieve sessie

In deze sessie brainstormen we met elkaar en delen we kennis uit over de rol van de BRO-coördinator.

16.15 - 16.30 uur | Plenaire afsluiting en start borrel

17.00 uur | Einde middag

-

Online programma

Op 23 november is er ook een sprintreview Milieukwaliteit. Deze is online te volgen en wordt opgenomen. Dat betekent dat deelnemers van de Live Ketendag dit onderdeel naderhand kunnen terugkijken. De Live Ketendag is niet online te volgen. Er is op 23 november geen Ketendemo.

14.00 - 15.00 uur | Sprintreview Milieukwaliteit

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na ieder sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je weer bij over de voortgang van de registratieobjecten SAD (Milieuhygiënisch bodemonderzoek) en SLD (Overheidsbesluit bodemverontreiniging). De precieze invulling volgt.

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Aanmelden voor de Live Ketendag van 23 november kan via het aanmeldformulier Live Ketendag. Dit kan tot uiterlijk donderdag 16 november. Na aanmelding ontvang je nadere praktische informatie en een routebeschrijving.

Wil je alleen de online Sprintreview Milieukwaliteit volgen? Meld je dan uiterlijk dinsdag 21 november aan via het aanmeldformulier voor de Sprintreview. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.