Ketendag 28 september

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Programma

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de technische resultaten van de afgelopen periode zien en is er ruimte voor jullie feedback. We gebruiken die graag voor het verbeteren van onze producten.

In het derde kwartaal zijn er veel producten gerealiseerd over de hele keten. Die staan dan ook centraal in deze demo.

Ook kijken we vooruit naar wat er in het laatste kwartaal van dit jaar op de roadmap staat.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

13.00 - 14.00 uur | Sprintreview BRO standaarden Fase 1

Vanuit BRO standaarden Fase 1 willen we graag een toelichting geven op ontwikkelingen bij de standaarden van Grondwatermonitoringput (GMW) en van de modellen.

Grondwatermonitoringput (GMW)

In de afgelopen periode is gewerkt aan een update van de standaard van GMW. Op basis van geaccepteerde wijzigingsverzoeken is de standaard uitgebreid met o.a. een koppeling aan verkenningen (sonderingen of booronderzoek), een nieuw filterbescherming attribuut en een mogelijkheid om locatie en dieptegegevens van bepaalde putten als 'niet openbaar' te registreren. Daarnaast is een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd. Eind van dit jaar zal de nieuwe versie van de GMW catalogus in publieke consultatie gaan. Daarom is dit het moment om de aanpassingen toe te lichten.

Modellen

Bij het opnemen van de diverse ondergrondmodellen in de BRO is besloten om die in eerste instantie 'as is' in te brengen. Daarbij is afgesproken dat we in de toekomst zouden gaan kijken hoe de modellen ook meer BRO-proof gemaakt kunnen worden. Momenteel zijn we aan de slag om met name op technisch vlak te kijken wat dat betekent en waar de gebruiker dan mee te maken krijgt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het feit dat er in de toekomst mogelijk frequentere updates van bepaalde ondergrondmodellen verschijnen. Tijdens de sessie geven we hier een toelichting op en om vervolgens op te roepen om deel te nemen aan een workshop om hier over mee te denken.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de monitoring van grondwater en het gebruik van de BRO modellen: overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

14.00 - 15.00 uur | Sprintreview Milieukwaliteit

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na ieder sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je weer bij over de voortgang van de registratieobjecten SAD (Milieuhygiënisch bodemonderzoek) en SLD (Overheidsbesluit bodemverontreiniging). Bij SAD staan we even stil bij de binnengekomen reacties op de publieke consultatie en de opvolging hiervan. Ook geven we jullie een doorkijkje naar de uitwerking van IMBRO. Voor SLD kijken we naar de eerste uitwerking van SLD onder de Omgevingswet.

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Aanmelden voor (een van) de sessies op de Ketendag van 28 september kan via onderstaande link. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 26 september. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Sprintreview Milieukwaliteit kan ook. Je krijgt dan automatisch elke maand de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Mailinglist vaste gast sprintreviews Milieukwaliteit