Ketendag 31 augustus

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Programma

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de technische resultaten van de afgelopen periode zien en is er ruimte voor jullie feedback. We gebruiken die graag voor het verbeteren van onze producten.

Deze keer zal centraal staan in de ketendemo:

 • Beheer van standaarden van Fase 1 van de BRO:
  • Grondwatermonitoringput (GMW): we bereiden een uitbreiding van de GMW-standaard voor die eind van het jaar in publieke consultatie zal gaan. Een belangrijk uitbreiding is de koppeling van de put met verkenningen (boorbeschrijvingen en/of sonderingen).
  • Kort overzicht van ontwikkelingen van andere registratieobjecten
 • Recent toegevoegde functionaliteiten op het BRO Bronhouderportaal voor leveranciers en bronhouders:
  • het gemakkelijker kunnen bekijken van eigen registraties
  • verbeterd inzicht in het eigen transactieoverzicht
  • toevoegen van ontbrekende autorisatie opties in de V2 REST API
 • BRO modellen: uitgevoerde updates/nieuwe leveringen deze zomer

Tot slot lichten we kort de roadmap van de BRO toe.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die vanuit een technisch en/of inhoudelijk perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

14.00 - 15.00 uur | Sprintreview standaardisatie Milieukwaliteit

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na iedere sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je weer bij over de voortgang van de registratieobjecten 'SAD (Milieuhygiënisch bodemonderzoek)' en 'SLD (Overheidsbesluit bodemverontreiniging)' en de antwoorden die we voorstellen op enkele ontwerpvraagstukken.

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Als je geregistreerd staat op de mailinglist Ketendag, krijg je vanzelf bericht. Je ontvangt dan ook een link naar het aanmeldformulier.

Aanmelden voor de Ketendemo en/of de Sprintreview Milieukwaliteit van 31 augustus kon tot uiterlijk dinsdag 29 augustus. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Sprintreview Milieukwaliteit kan ook. Je krijgt dan automatisch elke maand de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Aanmeldformulier vaste gast sprintreviews Milieukwaliteit