Ketendag 24 november

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Live!
Doelgroep

Iedereen die actief werkt met en aan de ondergrond : gegevensleveranciers, BRO-coördinatoren, softwareleveranciers, adviseurs, beleidsmedewerkers,

Omschrijving

Graag nodigen wij je uit voor de live BRO Ketendag op donderdag 24 november a.s. bij TNO, Princetonlaan 6 in Utrecht.

Er staan diverse sessies gepland voor een brede groep BRO-gebruikers. We hebben er bewust voor gekozen om de sessies niet digitaal aan te bieden (met uitzondering van de ketendemo). We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor interactie tussen aanwezigen.

Meer informatie

Programma

9.15 - 10.15 uur |  Ketendemo BRO [hybride]

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de resultaten van de afgelopen periode zien.  Op de agenda:

 • Resultaat  functionaliteiten en resultaten van gebruikerstesten
 • Ontwikkelingen op de systemen van het Bronhouderportaal, de Landelijke voorziening, het BROloket en PDOK
 • Beheer-issues en wijzigingen van vastgestelde BRO-standaarden
 • Voortgang Fase 2 van de BRO  Milieukwaliteit
 • Tot slot gaan we in op het voorziene werk aan de hand van de BRO Programma-Roadmap.

Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

10.15 - 10.45 | Pauze

10.45 - 12.00 uur | Aanlevering BRO gegevens – neem je vragen mee

De hoeveelheid ondergronddata in de BRO is het laatste jaar flink toegenomen. De BRO is op stoom; het aantal leveringen groeit en de bedoeling is dat dit blijft groeien. Ook de ontwikkelingen aan de kant van de BRO om het groeiende aantal leveringen te kunnen verwerken staan niet stil. We starten met een toelichting op de nieuwe API van het Bronhouderportaal.
Daarna is er ruimte voor vragen over het aanleveren aan de BRO. Het wordt een interactieve sessie, waarbij aanwezigen hun situatie/oplossing met elkaar kunnen delen.

Voor wie?

Bronhouders: vanuit de verplichting om BRO-gegevens aan te leveren en (her) te gebruiken. Dataleveranciers die de ondergronddata aanleveren aan de BRO.

12.00 - 13.15 uur | Lunch

Tijdens de lunch worden rondleidingen gegeven in de beschrijfruimte van de Geologische Dienst Nederland van TNO. Deze ruimte bevindt zich in hetzelfde gebouw. Je hoeft je hiervoor niet van te voren op te geven.

Middagprogramma

13.15 uur | Tijd om te oogsten

Graag nemen we jullie mee in 2 praktijkvoorbeelden die de hele keten van beleidsvraag via BRO-data tot concrete planvorming leiden:

 • Bodem en water leidend in Almere Pampus
 • Gezamenlijk zicht op grondwatergebruik in provincie Noord-Brabant

Naar aanleiding van deze voorbeelden gaan we graag de discussie aan over jullie eigen (on)mogelijkheden en wensen in dit soort processen.

13.15 - 14.30 uur | 2 parallele sessies:

1. Praktijkvoorbeeld Bodem en water leidend bij Masterplan Ondergrond Almere

Almere werkt aan een Masterplan Ondergrond voor het gebied Almere Pampus. Hier moeten voor 30.000 woningen komen, duizenden arbeidsplaatsen en voorzieningen. Ook is er behoefte aan groen, en klimaatadaptatie en energietransitie spelen een grote rol.
In het plangebied zijn de principes bodem en water leidend – de huidige richtlijn voor ruimtelijke ordening in ons land. Om dit masterplan te funderen breidt TNO het BRO-model GeoTOP uit met Zuidwest Flevoland. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger het model. Daarom hielp ingenieursbedrijf Wiertsema bij het aanleveren van 12.500 geotechnische sonderingen uit het Almeerse archief aan de BRO. Het Masterplan Ondergrond biedt zo de basis voor het slim aanpakken van de gebiedsontwikkeling in Almere Pampus: efficiënter, effectiever, duurzamer en kostenbesparend.

Sprekers:

 • Paola Huijding | Projectdirecteur Almere Pampus
 • John Kohschulte Brokhaus | BRO-coördinator Almere
 • Kees-Jan van der Made | Directeur Wiertsema & partners
 • Jan Stafleu | Geoloog en modelleur bij GDN/TNO

2. De cruciale rol van de ondergrond en grondwater in de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is zich zeer bewust van de invloed van water en ondergrond op duurzame ontwikkeling  en beheer van de leefomgeving. Daarom werkt zij nauw samen met Brabantse gemeenten, de waterschappen en het waterbedrijf Brabant Water om zicht te houden op het grondwater. Ook spelen water en bodem een belangrijke rol bij de toekomstplannen rond woningbouw en energietransitie.

Sprekers:

 • Erik Heskes | Programmamanager/ Beleidsadviseur Ondergrond Provincie Noord-Brabant
 • Bas Nelemans | Beleidsmedewerker monitoring water, digitalisering en wijstherstel Provincie Noord-Brabant

14.30 - 15.30  uur |  Gezamenlijke oogst

15.30 uur  | Borrel

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.